oguz oguzBinalarda Terleme ve Küf Mantarı Oluşumu - 1

Soğuk kış ayları geldiğinde duvar dip ve köşelerinde, pencere camlarında ve pencere dipleri vb. yerlerde meydana gelen terleme ve sağlıksız bir görüntü ve ortam oluşturan küf mantarını açıklamak için önce birbirinin tersi olan buharlaşma ve yoğuşma konularını tekrar etmemiz gerekir.

Buharlaşma

Islak ellerimizi ve yüzümüzü kurulamasak bile bir süre sonra kendiliğinden kuruduğunu, yıkadığımız çamaşırlarımızın zamanla kuruduğunu, ağzı açık alkol, benzin bidonlarının zamanla boşaldığını, yere dökülen suyun zamanla kaybolduğunu, yağış takviyesi almayan dere ve göllerin zamanla kaybolduğunu görürüz.

Bu olayların temelinde maddenin (suyun) buharlaşarak vücudumuzdan, çamaşırlarımızdan vs. uzaklaşması vardır. Bir maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşmanın olabilmesi için madde çevresinden ısı alır. Bu yüzden madde ısınırken çevresinde soğuma olur. Örneğin, elimize kolonya döktüğümüzde kolonya elimizden ısı alarak buharlaşır, elimiz ise ısı verdiği için elimizde serinleme hissederiz. Aynı şekilde denizden çıktığımızda ıslak olan tenimizde bulunan su, vücudumuzdan ısı alarak buharlaşır. Bu durumda vücudumuz ısı verdiği için üşüdüğümüzü hissederiz.

Günlük yaşamda deniz suyundan tuz elde edilmesinde, salça, reçel yapımında ve konsantre meyve sularının üretiminde buharlaşma olayından faydalanılır. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır ve ısıtıldıkça buharlaşma miktarı artar. Suyu ısıttığımızda buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama noktasını beklemeye gerek yoktur.

Yoğuşma

Evinizin camına, otomobilinizin camına veya banyo yaptığınızda banyodaki aynaya hiç yazı yazdınız mı? Aynaya ya da cama yazı yazılmasını sağlayan nedir?

Buharlaşma olayının tersinde ise, madde (soğutuldukça) ısı vererek gaz hâlinden sıvı hâle geçer. Bu olaya yoğuşma denir. Su buharından yağmur oluştuğunu, kışın evimizin camlarının buğulandığını, buzdolabından çıkardığımız şişenin yüzeyinde ve çimlerin üzerinde su damlacıklarının oluştuğunu, soğuktan sıcak bir ortama giren gözlük üzerinde hemen buğulanma oluştuğunu görmüşsünüzdür. Bu olayların sebebi, havada bulunan su buharının soğuk bir ortama çarpıp yoğuşmasıdır. Benzer şekilde, yemeklerimizi pişirirken oluşan buharda daha soğuk olan tencere kapağına çarparak yoğuşur. Böylece kapak üzerinde su damlaları oluşur. (Yoğuşma sırasında maddeler ısı verdiği için çevreleri ısınır.

 

oguz oguz 77 a

Camlarda Terleme

Kış ayları geldiğinde binalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi camlardaki terlemedir. Bu terleme genellikle camın oda içine bakan yüzeyinde olmakla birlikte az da olsa dış camın dışarıya bakan yüzeyinde de olabilmektedir.

Dış yüzdeki nemlenme, tıpkı çimenlerde ve park bahçe oyuncaklarında, mobilyalarında olduğu gibi geceleyin camın, çimenlerin, çocuk parklarının vb. eşyaların ışınım ile ısı kaybederek soğuması ve atmosferde bulunan fazla su buharının bu yüzeylere gelip çarparak yoğuşmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle nem oranı yüksek olan sahil bölgelerinde, kıyı şehirlerinde karşılaşılır.

Isıcamın/ Çift camlı Isı Yalıtım Ünitesinin iç bölgesinde iki cam plaka arasında oluşan terleme/buğulanma ise Isıcam’ın yalıtım ve görüntü özelliğini tamamen sona erdiren bir imalât veya montaj hatadır.

 

oguz oguz 77 aa

Camın oda içine bakan yüzeyinde oluşan terleme buradaki ana konumuzdur. Isıcamların oda içine bakan yüzeylerinde oluşan terleme belirli fiziksel şartların bir araya gelmesi ile oluşan doğal bir olaydır. Fiziksel koşullar değiştiğinde terleme kaybolur. Geçici görüntü sorunları çıkartan terlemeler genelde havalandırmasız koşullarda daha rahatsız edici boyutlara ulaşır.

İçinde yaşadığımız havada her zaman bir miktar su buharı-nem bulunur. Nem bakımından doyma sınırına ulaşmış 100 % Nisbi nemli havaya doymuş hava denir. Havanın belirli bir sıcaklıkta barındırdığı nem miktarının o sıcaklıkta barındırabileceği maksimum nem miktarına oranına Nisbi Nem denir. Havanın verilen bir nem miktarı için doyma sıcaklığına çiğ noktası sıcaklığı denir. Doymuş havadaki sıcaklık çiğ noktası sıcaklığının altına düştüğü zaman yoğuşma (terleme) meydana gelir. Yoğuşmanın su haline dönüşmesi terleme olarak adlandırılır. (Tablo-1)

oguz oguz 77 b

20°C sıcaklıkta, %100 nisbi nemli 1 m3 hava içinde max. 17,3 gram su buhar olarak bulunabilir. Daha fazlası bulunacak olursa veya ortam soğutulursa fazla buhar havanın içinde daha fazla buhar olarak duramaz ve yüzeyde yoğuşmaya başlar. Diğer bir deyişle su gaz halden sıvı hale geçerek terleme başlar. Hava içerisindeki nisbi nem oranı %100’e ulaşmasa bile yeteri kadar soğuk bir yüzeyle temas etmesi durumunda terleme başlar.

18-20 °C sıcaklığındaki ortamlarda nisbi nem %50’den az ise ortam kuru, %50-60 arası normal, %60-75 arası nemli, %75’ten fazla ise ıslak olarak kabul edilir. (Tablo-2)

 

oguz oguz 77 c

20 °C’ de 50 % rutubette 1 m3 hava içinde 8,65 gram su buharı bulunur ve oda içinde herhangi bir yüzeyde sıcaklık 9,3 °C’nin altına düştüğü anda terleme başlar.

21 °C’ de %30 nisbi nem bulunan bir odada çiğlenme noktası 2,8°C’dir ve oda içinde herhangi bir yüzeyde sıcaklık 2,8°C’nin altına düştüğü anda terleme başlar.

Terlemeyi önlemek için Nisbi Nemliliğin düşürülmesi gerekir. Nisbi nem iki şekilde düşürülebilir;

• Sıcaklığı artırmak; Havanın (odanın) sıcaklığı artırıldıkça taşıyabileceği su buharı miktarı artar ve nisbi nem düşer. 15°C sıcaklıkta ve %40 nisbi nem bulunan evin ısısını 20°C’ye yükseltirsek nisbi nem %30’a düşer. Çünkü her iki halde de odada 5,187 gr/ m3 su buharı bulunmaktadır.

• Havalandırma; Ortamı taze/kuru hava ile havalandırarak içerideki rutubetli/nemli havayı dışarıya atarsak oda içindeki nisbi nem oranı düşer.

Cam yüzey sıcaklığını artırmak için odayı daha fazla ısıtmak veya ısı yalıtımı daha yüksek olan ısıcamları tercih edilmelidir. Ara boşluğu yüksek olan ısıcamlar veya Isıcam Sinerji/ Isıcam Konfor tipi özel yüzey kaplama teknolojisine sahip ısıcamlar kullanılmalıdır. Isı iletim katsayısı düşük olan ısıcamlar ısıyı çok iyi tuttuğundan oda içine bakan cam yüzeyleri daima daha sıcak olur.

Normal Isıcam (4+12+4) U= 2,8 W/m2.0K kullanılan 23 °C sıcaklığı ve %50 nisbi nem bulunan bir odanın pencere camında dışarısı- 10°C’nin altına düştüğü anda terleme başlar. Bu odanın nisbi nemi %80’e çıktığı anda dışarısı + 10 °C olursa terleme başlar. Arada 20 °C fark bulunmaktadır.                                    

Sinerji/Konfor Isıcam (4+12+4) U= 1,6 W/m2.0K kullanılan 23 °C sıcaklığı ve %50 nisbi nem bulunan bir odanın pencere camında dışarısı ancak- 30 °C’nin altına düştüğü anda terleme başlar. Bu odanın nisbi nemi %80’e çıktığı anda dışarısı + 8 °C olursa terleme başlar. Arada 38 °C fark bulunmaktadır.

Not: İç cam için geçerli şartlar dış cam içinde geçerlidir. Yani camın dış yüzeyinde yoğuşma/terleme olabilmesi için dış cam sıcaklığının dış ortamdan daha soğuk olması gerekir. Daha önceki yaptığımız hesaplara bakacak olursak bunun mümkün olmayacağını düşünebiliriz. Ama açık havalarda toprak ışınımla uzaya çok hızlı ısı kaybeder. Bu esnada hava henüz soğumadan yer kabuğu soğur, dolayısıyla camın sıcaklığı etraftaki havadan daha soğuk olabilir. İşte buda dış camda yoğuşmaya sebep olur. Veya sabahleyin güneş doğduğunda havadaki rutubet aniden artar ve hava sıcaklığı da beraber yükselir. İşte bu esnada gölgede kalmış bir pencerenin sıcaklığı havadan düşük olabilir, bu da yoğuşmayı temin eder. Ayrıca K Isı İletim Katsayısı değerinin düşük olmasının dış camın sıcaklığını düşüreceğini biliyoruz. Açık gecelerde, dış camlar radyasyonla ısı kaybederek etraftan daha soğuk olabilir. Bu da yoğuşmaya/terlemeye sebep olur.

Kaynaklar:

• Dr. Müh. Muzaffer Tamer; Pencere İmalatı Kitabı ve muhtelif kitap ve yayınları;

• Trakya Cam Dokümanları;

• Yurtiçi ve Yurtdışı Sektörel web sitelerinden faydalanılmıştır.

Powered by OrdaSoft!