iran logo

Türkiye ile İran Dış Ticareti

İran, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir.  2012  yılında  Türkiye’nin İran’a  ihracatında önem  arz  eden başlıca ürün grupları;  altın, çelik profil, lif levha,  otomotiv yan sanayi ürünleri, sentetik iplik, cam  mutfak  eşyası, mobilya  ve beyaz eşya başta olmak  üzere çok  çeşitli  sanayi ürünleri sayılabilir.

 

iran

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler

İran ekonomisi bir dönüşüm yaşamaktadır. Özellikle turizm, enerji, bankacılık, petrokimya, telekomünikasyon, ulaştırma ve otomotiv sektörlerinde büyük fırsatlar sunulmaktadır. İran’ın turizm  altyapısı  uluslararası standartlarda  geniş bir turist  kitlesini ağırlamak için yeterli  değildir. İran’ın turizm altyapısının oluşturulmasında, özellikle havaalanı, karayolu, otel ve konaklama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve işletilmesi konusunda iş imkânları mevcuttur.

İran Ekonomik ve Sosyal Göstergeler

Tarihi İpek  Yolu sayesinde eski  çağlardan bu  yana  Avrupa  ve Asya’nın kesişme noktasında yer alan  İran; genç nüfusu,  gelişmiş altyapı  hizmetleri,  zengin doğal kaynakları, Türkiye’ye coğrafi  ve  kültürel  yakınlığı ve  Türkiye’nin Orta Asya pazarlarına açılımında da en kısa güzergâh olması sebebiyle önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ülkenin başlıca doğal kaynakları;  petrol,  doğal gaz,  kömür, krom,  bakır,  demir  cevheri, kurşun,   manganez, çinko ve sülfürdür. Başlıca tarım ürünleri ise;  buğday ve pirinç  gibi hububatlar, şeker pancarı, şeker kamışı, meyveler, kabuklu yemişler, pamuk, süt ürünleri, yün ve havyardır.

iran2

İran Ekonomisinin Başlıca Yapısal Unsurları

Büyük işletmeler üzerindeki devlet  mülkiyeti, petrole dayalı endüstriyel gelişim,  kırsal  bölgelerde yoğunlaşan tarımsal üretim ve küçük-ölçekli imalathaneler şeklindeki özel sektör faaliyetleridir. Hizmetler sektörü uzun dönemde en fazla büyüyen sektördür.

Foreign Trade Between Turkey and Iran

Iran, has been defined as one of the Target Countries for the period of 2014-2015. The main product groups which took an important place in the exports made by Turkey to Iran in the year 2012 were various industrial products the major ones being gold, steel profile, fibreboard, automative sub-industry products, synthetic yarn, glass kitchenware, furniture, and white goods.

iran3

Powered by OrdaSoft!