yangin logoYapılarda Yangın Güvenliği

Plastikler, dayanıklı borular ve doğramalardan en yeni yalıtım çözümlerine birçok yapı ve inşaat uygulamasında yaygın şekilde kullanılıyor. Yangın güvenliği, plastik sektöründe önemli bir amaç ve ürün tasarımı ile üretiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve olmaya devam edecektir.

 

 

Yıllar boyunca, yapılardaki yangın güvenliği standartlarında iyileştirmeler yapılması ve plastik sektörünün kolay tutuşmayan ve yangına dayanıklı plastik malzeme ve ürünleri geliştirmeye yönelik artış gösteren çabaları sayesinde yangından kaynaklanan can ve mal ayıplarında azalma olmuştur.

Yangın Güvenliğinde Malzeme Seçiminin Önemi

Kullanılan malzemelerin türü ve miktarı, oluşacak yangın ve sonucunu etkileyen birçok parametreden yalnızca biridir. Diğer faktörler arasında yapı tasarımı, konum, muhtemel tutuşturma kaynakları ve çevresel faktörler bulunuyor. Örneğin; Batı Avrupa’da son 20 yıl içerisinde yapılardaki plastik kullanımı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen, yangın kaynaklı can kayıpları % 50’den fazla azaldı. Plastik yalıtımın en yüksek pazar payına sahip olduğu Almanya konuya işaret eden bir örnektir. Almanya’da yangından kaynaklanan can kayıpları yalıtım malzemesi olarak mineral maddelerinden faydalanan Danimarka’nın yarısı kadardır.

Geliştirilen Standartlar Güvenlik Sağlıyor

Yapı ve inşaatlarda kullanılan ürünler, özellik ve kullanımlarına bağlı olarak birçok kanun ve mevzuata tabidir. AB’de 2011 yılında çıkarılan Yapı Ürünleri Mevzuatı bütün yapı ürünlerinin yangına dayanıklılığa ilişkin uyumlaştırılmış sınıflandırma sistemine göre test edilerek sınıflandırılmasını gerektiriyor. Düzenli olarak revize edilen ve güncellenen bu sınıflandırmalara göre, AB üye ülkelerinin kendi mevzuatlarında yangına karşı dayanıklılık açısından farklı gereksinimler bulunuyor.

İnsanlarda Risk Algısı

Kimya ve plastik sektörü, risk algısının daha da kritikleştirildiği bir durumla karşı karşıyadır. Yaşamın daima bir risk unsuru olduğu bir ortamda, sıfır risk yaklaşımı gittikçe artan bir popülerliğe kavuşmuştur. İnsanlar, riskin daima olanak ve gelişimle eşgüdümlü olduğunu fark etmiyor ve onunla en iyi şekilde mücadele etmek yerine onu görmezden geliyor.

Sıfır Risk Belirsizliğini Tespit Edin

“Sıfır riskin” ne olduğunu söylemek imkânsızdır. Yine de belirsizliğin bilinmeyen ya da tahminle karıştırılmaması gerekiyor, aksi halde prensip işlemez hale gelecektir. Belirsizlik, risk değerlendirmesinde elde edilen kanıtın % 100 kesin olmadığı, ancak düzenleyici bir tedbirle yeterli olduğu anlamına gelir. İnsan sağlığına ya da çevreye zarar verebileceğine inanmak için iyi bir nedene sahip olmak gerekir. Bu nedenle yeterli düzeyde bilimsel belirsizlik söz konusu olduğunda ihtiyatlık prensibi uygulanmalıdır. Risk değerlendirme sürecinin önemli olmasının sebebi budur. Kimyasal maddeye maruz kalmanın neden ve nasıl bir endişe yarattığı ile mevcut belirsizliğin boyutunu tespit etmenin iyi yoludur.

yangin01

Powered by OrdaSoft!