Binalarda Terleme ve Küf Mantarı Oluşumu - 2Duvarlarda İzolasyon

Binalarda Terleme ve Küf Mantarı Oluşumu - 2

Oda içerisinde sıcaklık daha soğuk olan duvar, tavan ve zemine doğru hareket eder. Eğer duvarda yalıtım var ise duvar ısıyı dışarıya nakledemez ve iç duvar yüzeyi sıcak kalır.

 

oguz oguz 78a

Duvarda bir yalıtım/mantolama yoksa ısı hızlı bir şekilde dış tarafa nakledilir, yalıtımlı duvara göre duvarın iç yüzey ısısı düşer, dış yüzey ısısı artar. Soğuk olan iç duvar yüzeyine çarpan hava içindeki su buharını / nemi taşıyamaz ve terlemeye sebep olur.

Duvarda bir beton kolon varsa beton ısıyı daha çabuk ilettiği için betonun içe bakan sıcaklığı daha düşüktür. Bu da orada yoğuşma olasılığını arttırır. Demek ki beton yeler çıplak bırakılmamalı izole edilmelidir. Benzer şekilde duvar köşelerinde köşeye yaklaştıkça tesir alanı arttığından ısı yalıtımı düşmekte ve buralarda soğuk yüzeyler oluşmaktadır. Nemlenmenin ve küf mantarı teşekkülünün köşelerde başlamasının sebebi budur. Eğer yoğuşma istenmiyorsa duvarlar ve bilhassa köşeler çok iyi izolan bir madde ile izole edilmelidir.

Fugalarda İzolasyon

Pencere Kasası ile duvar arasında kalan Fuga izolan bir madde (köpük) ile izole edilmelidir. İzole edilmediği zaman duvarın iç yüzeyindeki sıcaklık düşeceği için nemlenme tehlikesi ortaya çıkacaktır. Fuganın tam iyi izole edilmemesi Pencerenin ısı iletim katsayısına çok etki etmez, çok ısı kaybı olmaz ancak duvarın yüzey sıcaklığı düşeceğinden terlemeye sebep olur, ayrıca ses ve su yalıtımı kaybolur.

 

oguz oguz 78b

Terleme bir pencere problemi değil, özellikle PVC pencereler ile görünür hale gelen bir ortam problemidir. Pencere altına konulan mermerlerin yekpare (tek parça) olarak kullanılması da hem enerji kaçaklarına hem de daha fazla terlemeye davetiye çıkarır. Mermerin iç-dış iki parça kullanılması veya içeriden pervaz gibi PVC detay profiller ile kapatılması gerekir.

Pencere tekniği açısından dikkat edilecek bir başka hususta montajda pencerenin duvara tam ortalanması gerekliliğidir. Aksi durumda iç duvar yüzeyi soğuk kalır ve terleme görülebilir. Yalıtımlı duvarlarda ise Pencereler duvarlara yalıtım noktasına en yakın mesafeden montaj edilmelidir.

 

oguz oguz 78c

Küf Mantarı oluşumu

Terlemenin oluştuğu ve biriktiği kuytu, soğuk, havasız ve rutubetli bölgelerde siyah, lacivert, mavi, yeşil, gri gibi farklı renklerde görülen ve tüm yüzeye yayılan küf mantarı oluşur. Genellikle soğuk kış aylarında binaların yalıtımsız dış duvarlarında, pencere kenarlarında, havalandırma yapılmayan banyo, WC, mutfak gibi yerlerin kuytu köşelerinde oluşarak bina ve insan sağlığını ciddi olarak tehdit eder. Küf mantarı sporları her zaman için hava içerisinde çok miktarda mevcuttur ve büyümeleri, yeşermeleri için uygun ısı ve nemi olan sakin, kuytu yerler, köşeler ararlar. Bir defa yerleştiklerinde (kök saldıklarında) ise söküp atmak güç olur, hasarları ise kalıcıdır. Isı yalıtımlı ve düzgün havalandırması olan evlerde ise bu şekilde hijyenik sorunlar oluşmaz.

a- Doğrama kasasının arkası köpükle tam doldurulmuş. Yalıtım full.

b- Doğrama kasasının arkası ortadan köpükle doldurulmuş. Yalıtım düşer.

c- Doğrama kasasının arkası kenarlardan köpüklenmiş. Orta boş. Yalıtım düşer.

d- Doğrama kasasının arkası köpüklenmemiş, boş bırakılmış. Yalıtım çok düşer. Yüzey soğuk. 20 °C oda sıcaklığı ve %50 rutubette bile nemlenme başlar.

Dışarısı - 25 °C   iken oda içi + 21 °C ve %30 nisbi neme sahip bir evin yalıtım sorunlarından dolayı kuytu dip ve köşeleri, pencere kenarları, dolap içleri gibi gizli noktaları çok soğuk olabilir. 7,8 °C ye düşen bu yüzeylerde nisbi nemlilik %70’e çıkar. 7,8 ile 2,8°C arasında ise %70-100’e ulaşır, havasız ortamda sürekli çoğalan küf mantarı oluşmaya başlar.

 

oguz oguz 78d

Çözüm için ortamın belirli bir sıcaklıkta 20-23 °C tutulması, düzenli havalandırılması, ardından küf mantarı oluşan yerin temizlendikten sonra uygun bir dezenfektan (antibakteriyel, antifungal temizlik maddeleri, alkol vb. ) ile silinerek yüzeydeki tüm bakteri ve sporların yok edilmesi gerekir. Aksi halde küf mantarı oluşmuş yüzeyi ne kadar temizlersek temizleyelim ve hatta duvarı yeniden boyasak bile, bize çok iyi temizlenmiş gibi görünen bu yüzeyde bulunan ve gözle görülemeyen küf mantarı sporları soğuk, havasız ve rutubetli bir ortamda tekrar hızla çoğalırlar.

Isı yalıtım malzemelerinde binanın nefes alıp vermesini sağlayan, bina içindeki nemi atmosfere transfer edebilecek malzemeler ve nefes alan nem bariyerleri tercih edilmelidir. Ayrıca ısı yalıtım sisteminde nefes alma kabiliyeti yüksek bir son kat boya kullanılması yine yaşamsal faaliyetlerden ötürü ortaya çıkan su buharının dış ortama buhar formunda aktarılabilmesi kritik önem taşır.

Bina İçindeki nem kaynakları

Binalardaki en önemli nem kaynakları, insan kalabalıkları, banyo, mutfak, ev içinde kurutulan çamaşırlar, çiçekler, akvaryumlar, bacasız likit gaz sobalarıdır.

Yenilenen binalarda değiştirilen doğramalar genellikle PVC doğramaya çevrilmektedir. Eski ahşaplara göre çok iyi bir sızdırmazlığa sahip olan PVC pencereler contaları sayesinde oda içindeki havanın dış ortam ile sirkülasyonunu tamamen kesmektedir. Bu yenileme ile birlikte duvarlarda kullanılan ve hava geçirmeyen boyalarda oda içinde artan nemin dışarı çıkmasına engel olmakta, sürekli birikerek nisbi nemin artmasına ve terlemeye sebep olmaktadır.

Not: Yeni yapılarda binanın kuruma süresince ortama çok fazla su buharı salındığından bina içi nem miktarı normalden fazla olmaktadır.

Terlemeye ve Küf Mantarı oluşuna karşı alınması gereken önlemler

• Terlemenin en etkin ve en kolay çözümü havalandırmadır.

• Klima kullanmakta kesin bir çözüm olup, pahalı bir yöntemdir. Klima cihazlarının arkalarından dışarıya damlayan su, aslında ortamdaki su buharıdır ve makine içinde yoğuşarak dışarıya atılmaktadır. Kış aylarında soğuk ve yağışlı havalarda otomobil camlarımızda oluşan buğuyu önlemek için aracımızın klimasını çalıştırır ve ön cama yönlendiririz. Bir yandan camı ısıtırken diğer yandan araç içinde biriken rutubetli havayı dışarıya atarak araç içine taze ve kuru hava vermiş oluruz.

• Terleme yüzey ısısına bağlı olduğundan ısı yalıtımı daha yüksek ısıcamlar tercih edilmelidir.

• Tüm bölümler ( oda, salon, mutfak, banyo, WC ) gerektiği kadar ve sürekli olarak ısıtılmalıdır.

• Eşyalar ve mobilyaları dış duvarlardan 5-10 cm mesafeli yerleştirilmelidir. Duvara çok yaklaştırılan eşyalar, ısıtılan havanın odanın her yerine eşit oranda dağılmasını engeller. Oda içinde bağımsız soğuk, rutubetli bölümler oluşur ve buna bağlı mantar küfü görülür.

• Çok kalın ve uzun perdeler kullanılmamalıdır. Isının pencereye ve dış duvara ulaşımı güçleşir.

• Kalorifer vb. Isıtıcıların önü açık bırakılarak oda ısısı yükseltilmelidir.

• Mantolama yaparak dıştan/içten yalıtım yaptırarak ev ısısı yükseltilmelidir.

• Mutfakta aspiratör kullanılmalıdır. Havalandırma menfezleri sürekli olarak açık tutulmalıdır. Doğal gaz kullanılan mutfaklarda havalandırma menfezlerinin sürekli açık tutulması kanunen mecburidir.

• Banyo, WC de bulunan havalandırma menfezleri açık tutulmalıdır.

• Katalitik gibi gaz yakan cihazlar çok fazla su buharı oluşturur. Daha sık havalandırma yapılmalıdır.

• Soba ve radyatör üzerinde kesinlikle çaydanlık, çamaşır vb. eşyalar bulunmamalıdır.

• Evde fazla miktarda çiçek ve akvaryum varsa ev daha sık havalandırılmalıdır.

• Çamaşır kurutma yer ve yöntemine dikkat edilmeli, çamaşırlar hava alan bir mekanda kurutulmalıdır.

• PVC pencerelere ankastre edilmiş havalandırma menfezleri kullanılabilir veya zaman zaman pencereleri açarak sistematik havalandırma yapılmalıdır. Maalesef günümüz şartlarında çok yalıtımlı binaların birçoğunda havalandırma yeterli olmamakta ve havada bulunan nemin yüksek kalmasına sebep olmaktadır.

• Havalandırma nem oranını dengelemenin yanında insanların ihtiyacı olan temiz havayı sağlar.

• En uygun ve ekonomik havalandırma kısa süre ile karşılıklı pencere kanatlarını açarak yapılan havalandırmadır. Süre kısa olduğundan 10-15 dakika içinde ev soğumadan çok sağlıklı bir şekilde 100 % hava değişimi sağlanır.

• Basit bir termometreli nisbi nem ölçer cihazı satın alarak gerekli takipler yapılabilir.

 oguz oguz 78e

      

Kaynaklar:

• Dr. Müh. Muzaffer Tamer; Pencere İmalatı Kitabı ve muhtelif kitap ve yayınları;

• Trakya Cam Dokümanları;

• Yurtiçi ve Yurtdışı Sektörel web sitelerinden faydalanılmıştır.

 

Powered by OrdaSoft!