tubitak mam 1bTÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Döküm Sanayine Yönelik Kordiyerit Esaslı Seramik Filtre ile Döküm Sanayi için Maliyet Avantajı Getirecek

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Nanoteknolojik ve Fonksiyonel Malzemeler Grubu, ekstrüzyon yöntemi ile geliştirdiği kordiyerit esaslı bal peteği seramik filtre üretim teknolojisi ile döküm sanayinin ihtiyaçlarına hizmet ederken ciddi maliyet avantajı getirecek. TÜBİTAK MAM, bu yeni teknoloji ile yerli hammadde kaynaklarının, ileri teknoloji uygulamalarına yönelik malzeme üretiminde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

 

 

 

 

 

tubitak mam 1a

TÜBİTAK MAM tarafından ekstrüzyon yöntemi ile geliştirilen kordiyerit esaslı bal peteği seramik filtre üretim teknolojisine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bal peteği filtreler, yerli ve doğal oksit esaslı hammaddeler kullanılarak geliştirilen karışımların, ekstrüzyonla şekillendirilmesi ve sinterlenmesi sonucu elde edilmiştir. Geliştirilen prototip filtreler, ülke genelinde döküm sanayinin ihtiyaçlarına hizmet edecek olup, ülkemizde bulunan doğal hammaddelerden üretilmiş olmasından, yani başlangıç malzemelerinin ulaşılabilir olmasından ve kabul edilebilir sinterleme özelliklerine sahip olmalarından dolayı maliyet avantajı sağlamaktadır. Çalışma ile aynı zamanda yerli hammadde kaynaklarımızın, ileri teknoloji uygulamalarına yönelik malzeme üretiminde başarılı bir şekilde kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Kordiyerit esaslı seramik filtre üretiminde geliştirilen kompozisyonların birinde alümina olarak atıktan üretilmiş alfa alümina esaslı tozun kullanılması sayesinde bir yandan doğal kaynaklardan tasarruf sağlanırken, bir yandan da atıkların değerlendirilmesi (geri dönüşüm ile doğal kaynakların korunması) ve çevrenin korunması yoluyla ülkemizin önemli bir (sosyal) sorunu olan atık sorununun çözümüne katkıda bulunulması sağlanmıştır. (Resim-1)

 

tubitak mam 1b

Seramik filtrelerden ergitilmiş 1070 alüminyum alaşımı geçirilerek filtreler alüminyum dökümünde test edilmiştir. Ergiyen alüminyumun kordiyerit filtreyi ıslatmadığı, aralarında bir reaksiyon olmadığı, filtre ile metal arasında herhangi bir reaksiyon ya da yapışma olmadığı belirlenmiştir. Sıvı metal filtrasyonunda kullanılan filtrelerin filtre edilen metaldeki safsızlıkları tutabilmesi dışında ayrıca sıvı metalin kompozisyonunu da değiştirmemesi, yani sıvı metal ile herhangi bir reaksiyona girmemesi istenmektedir. Bu nedenle, filtre içerisinden geçirilen alüminyum alaşımının döküm öncesi ve sonrası XRF spektrometre ile element analizleri yapılmış, alüminyum alaşımının içeriğinin değişmediği görülmüştür. (Resim-2)

Ekstrüzyonla şekillendirilmiş seramik fitreler; benzersiz bal peteği dizaynından kaynaklı düz kanalları sayesinde, erimiş metal ve seramik arasındaki yüzey alanını arttırır, böylece az miktardaki safsızlıkları bile absorbe edebilir ve yakalayabilirler. Seramik filtrelerin kullanımı, döküm maliyetinde azalma sağlamaz, fakat döküm kalitesini arttırır. Geliştirilen bu filtreler alüminyum sanayine yönelik filtreleme proseslerinde kullanılabileceği gibi aynı zamanda kordiyerit seramiklerin uygulama alanlarından biri olan katalitik konvertör altlığı olarak da değerlendirilebilir. Motor egzoz borusunun hemen aşağısına yerleştirilen katalitik konvertör, karbon monoksit (CO), azotlu oksitler (NOx) ve hidrokarbon gibi kirletici egzoz gazlarını kimyasal reaksiyonlarla işlemden geçirerek zehirli emisyonları azaltır. Bu sayede, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinden ve etkilerinden, canlıların ve çevrenin korunmasını sağlamakta, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama standartlarına hizmet etmektedir.”

Powered by OrdaSoft!