Cephelerde Enerji Verimine Alternatif Bakış: Giydirme Cephelerde Düşeyde Yeşil Giydirmeler
Sürdürülebilir sağlıklı bir çevrenin oluşumunda ‘’Enerji Verimi’’ konusundaki hassas yaklaşımlar, zaman geçtikçe daha fazla önem verilmeye başlanan ‘’Cephe Tasarımı Kriterleri’’ haline dönüşmüştür.

ersoy cakir 1
Isıtma-soğutma giderlerinin yüksek ve karbon salınımının yoğun olduğu şehirlerde natürel havalandırma sistemlerinin kullanımını mümkün kılmak gereksinimi, bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları ön plana çıkarmıştır. Bu prensiple çalışabilen organik, yalıtım özelliği olan, yağmur suyunu tutup kullanabilen, karbondioksit oranını azaltıcı ‘’Yeşil Düşey Giydirme Cepheler’’ alternatif bir sistem olarak düşünülebilir. Bu sistemde prensip, cephenin oluşturulan ikinci bir cephe ile ara kısımdan doğal havalandırma ile soğutulmasıdır. Hava sızdırmazlığı yarı-geçirgen bir konstrüksiyon ile yapılmaktadır.
Bu yarı geçirgen yüzey, yağmur suyunu alarak zamanla cephe yüzeyine bırakır. Yosun, eğrelti otu, liken vb... fazla bakıma ihtiyacı olmayan organik ürünlerle yapılan bu örtü natürel havalandırma da sağlar. Temiz su, sıcaklık dengeleme, pH ayarı, ışık, besin çözümleri ve oksijen alışverişi (besin oranları oksijen), ’Yeşil Düşey Giydirme Cepheler’in başarılı senkronizasyonunun bir parçasıdır. Yaklaşık 20-25 m²’lik bir cephe modulü ile bir ağaç kadar toz absorbe etme kabiliyeti yaratılabilir.
Akustik bariyer ve trafik gürültüsü azaltıcı fonksiyonları vardır. Ekolojik ve Psikolojik olarak insan doğasına olumlu etkileri vardır.
Yapı Strüktürü olarak; Birbirine kolay monte edilebilir cephe panel modülü şeklinde oluşturulabildikleri gibi, düşey ve yatayda kullanılan klasik asma cephe sistemi şeklinde de uygulanma olanakları vardır.
Mimari için hem teknik hem de görsel anlamda birçok avantajı olabilecek bu tarz bir cephe kaplama sistemi uygulamaları, ülkemiz için de ‘’Enerji Verimi’’ konusundaki projeleri destekleyecek niteliktedir.

ersoy cakir 2

Powered by OrdaSoft!