Cephelerde Kullanılan Sistemlerin Testleri ve Önemi
Her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de teknolojik gelişmeler sürekli bir aşama kaydetmektedir. Yapı malzemeleri ve bina yapım tekniklerindeki gelişmeler, cephe konstrüksiyonu üzerinde de etkili olmuş ve giydirme cephe kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 

 

Türkiye’de gerçek anlamda giydirme cephe üretimi ve uygulaması yapan belli başlı birkaç firma bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, çok sayıda küçük üretici firma da uygulama alanında yer alabilmektedir. Ancak; üretilmesi ve uygulanması çok büyük titizlik gerektiren giydirme cephe sistemleri, bu konuda gerçekten uzmanlaşmış kuruluşlarca test edilirse ne olur?
Her bina için hazırlanan tasarım özeldir ve o binaya özgü farkındalıklar getirir. Her tasarımı cam, metal, taş ya da farklı malzemelerin farklı kompozisyonlarda birleşiminden olabileceğini düşünülmelidir. Bina kabuğu kaç çeşit malzemeden ya da farklı tasarımdan oluşursa oluşsun mutlaka tüm elemanların çevre koşullarına karşı bir bütün olarak hareket etmesi ve iç mekanda istenilen konfor düzeyini sağlaması ve bu özelliğini bina ömrü süresince koruması gerekir. İstenilen bu şartları sağlayıp sağlamadığının ön bilgisi ise yapılacak testler sayesinde öğrenilir. Bu testlerin tanımlamaları ve normlarını aktarmak yerine genelde bilinen ve sıklıkla kullanılanlar üzerinden genel açıklamalar yapmayı planlıyoruz. Daha detaylı bilgileri ileriki sayılarda paylaşmayı hedefliyoruz.
1ISO 10140-2 akustik performans,
2TS EN ISO 12567-1 ısıl performans,
3TS EN 14609 statik burulma direnci
4TS EN 14608 sarkma direnci
5TS EN 1026 hava geçirgenliği
6TS EN 1027 su geçirimsizliği
7TS EN 12210 rüzgâr dayanımı
8TS EN 13049 darbe dayanımı
9TS EN 13115 germe burma ve işletme kuvvetleri
10-TS EN 12046-1 çalıştırma kuvvetleri

1ISO 10140-2 akustik performans,
Sesin binaların içindeki hareketini, yansıtmasını, emilmesini inceleyen bilim dalına “akustik” denir. Bina planlarında akustik biliminin gözettiği başlıca amaç, gürültüyü, yani istenilmeyen sesleri en aza indirmek, istenen sesleri ise bozulmadan, gereken şiddete dinleyiciye ulaştırmaktır.

2TS EN ISO 12567-1 ısıl performans
Yaygın olarak bilinenin aksine binalardan ısı transferi sadece dışarıdan içeri yada içeriden dışarı olacak şekilde değildir. Karşılıklı olarak binaların içinden dışarı doğru veya bina dışından bina içine doğru üç tip ısı akışı vardır.
Bunlar:
1-Duvarlardan içeri-dışarı doğru akış, (Conductive)
2-Isınma ile havanın yükselmesi, soğuma ile çökmesi, (Convective)
3-Radiant,
Pencere ve kapıların ısıl performansları ısıl geçirgenliğin sıcak hücre metodu ile tayini profil sistemi dış ortam sıcaklığını iç ortam sıcaklığının rejimini nasıl etkileyeceğini belirtir.

karakalem 1r1

3TS EN 14609 statik burulma direnci
Bu Avrupa Standardı, bir açık kanat uygulanan statik yükün neden olduğu kalıcı deformasyon belirlenmesini belirtir. Bu standarda, A.5 ve prEN 12519 dahil. Bu test pencereler sürgülü kanatları için geçerli değildir. Malzemenin ekseni etrafında burkulma etkisi yaratan kırılma öncesi sahip olduğu maksimum yüktür.

4TS EN 14608 sarkma direnci
Bu standart, yükler ve elde edilen maksimum ve artık deformasyonlar olarak ifade açık bir kanat veya kanat raf direnç belirlenmesini belirtir.

5TS EN 1026 hava geçirgenliği
Havanın süzülmesi ya da sızması giydirme cephe aracılığı ile dışarıdan bina içine havanın geçmesidir. Hava yatay ve düşey profiller arasındaki hatalı bağlantılardan ya da fitillerden süzülür. Hava kaçağı binalarda enerji kaybının ana sebebidir. Bitmiş binanın bütününde yapılan enerji hesaplarına göre hava sızma 10 m3/saat/m²’den mutlaka az olmalıdır. Bir binada yüksek oranda hava sızma miktarı, binadaki ısı kaybını çoğaltacak ve bina sahiplerinin maddi ve manevi açıdan konforunu bozacaktır.
Bina içinde ve dışında basınç farklı düzeylerdedir. Bu test, cepheden hava geçişinin olup olmadığını ya da hangi düzeylerde olduğunu belirlemek için uygulanır. Klimalı mekânlarda 600 Pa, klimasız mekânlarda ise 300 Pa hava basıncı sınır test değerleri olarak alınmaktadır.

6TS EN 1027 su geçirimsizliği
Su geçişi giydirme cephe sisteminde dışarıdan içeriye su geçişini ifade eder. İç mekânda kontrol edilebilecek az miktarda su kabul edilebilir. Ancak, ana prensip tüm giydirme cephelerde mükemmel sızdırmazlık elde etmektir. Su geçişine binanın dayanma yeteneğini tespit edebilmek için örnek üzerinde test yapılır. Özellikle büyük ölçekli giydirme cephe projelerinde mutlaka böyle bir uygulama yapılmalıdır. Bilimsel olarak yapılan testler gerçek binanın su geçirimsizliğini yüzde yüz ölçmek için kullanılamaz. Bu değerler önerilen sistemin zayıf noktalarını belirlemek için referans olarak kullanılabilir. Çünkü örnek için yapılan sistemin ölçeği ile gerçekteki bina ölçeği çok farklıdır. Burada binanın gerçek ölçeğindeki ustalık çok önemlidir. Ayrıca iklim bölgelerine göre de test süresi ve test basıncı da farklıdır.

karakalem 1r27TS EN 12210 rüzgar dayanımı
Bu standart, prEN 12211 "Rüzgâr yüküne karşı direnç Test Yöntemi Pencereler ve kapılar" uygun olarak test sonra herhangi bir malzeme tamamen monte pencere ve kapılar için test sonuçlarının sınıflandırılması tanımlar. Genellikle rüzgârın cepheye doğrudan basınç yaptığı bilinmektedir. Aksine rüzgâr, cepheye dik etki yaptığı alanlarda basınç oluştururken üst ve yanlara doğru rüzgârın yön değiştirmesiyle cephenin bu bölgelerinde vakum, yani emme basıncı yaratır. Bir bina üzerine gelen rüzgâr, estiği taraftaki cephenin ortasında pozitif basınç, köşelerde ise negatif basınç (emme) etkisi yaratır. Ön yüzde yavaşlayan rüzgâr, yanlardan ve çatıdan geçerken hızlanıp bu bölgelerde kuvvetli basınç etkisi yaratır. Binanın arka tarafında dönen rüzgâr yan bölümlerdekine oranla az kuvvetli basınç oluşturur. Yüksek binalar, sürekli rüzgâr etkisi altındadır. Özellikle de, birbirine yakın yüksek yapıların bulunduğu yerlerde hava sıkışması ve türbülans yüzünden ani ve çok hızlı esintiler oluşur. Yüksek binalarda, giydirme cephenin dayanıklılığı, bu kuvvetli rüzgâr etkisi göz önünde tutularak tasarlanması gereklidir.

8TS EN 13049 darbe dayanımı
Bu standart test, gereksinimleri ve yumuşak ve ağır gövdeli etkilenen bir pencere üzerindeki etkisini belirlemek sınıflandırma yöntemini tanımlar. Herhangi bir ikincil hareketli kanatlar kanatlarda ya da ana kanatlarda veya kanat için dahili olarak monte edilebilir sabit ışık da benzer şekilde test edilecektir. Test cam da dahil olmak üzere her türlü malzeme her birikimler için de geçerlidir. Test tüm pencere türleri, yapılandırmaları ve malzemeleri uygun tasarlanmış olur.
Bir malzemenin ani yüke dayanabilme kabiliyeti. Ani yük altında kırılma şeklinde gerçekleştirilen iş. Belirli bir yöntemle yapılan bir özel numune testi. Katı bir malzemenin esneklik veya tokluk ölçüsü. Uygulanan sabit kuvvet altındaki kırılma dayanımının aksine, kırılma olmaksızın karşı konulabilen bir darbenin (sabit bir prosedürle belirlenen) maksimum kuvvet veya enerjisi.

9TS EN 13115 germe burma ve işletme kuvvetleri
Bu standart karşı güçlerini göre pencere açma performansını sınıflandırmak için bir araç sağlar, uygun olan durumlarda, bozucu yük, statik burulma ve çalışma güçlerini. Böyle hırsız direnç gibi özel yönleri kapsamında değildir.

10-TS EN 12046-1 çalıştırma kuvvetleri
Bu standart, açılış ve kapanış her iki yönde de, bir kanat veya kanat hareketi başlamadan zaman bir pencerenin donanım çekici ya da serbest zaman gerekli kuvvet belirlenmesi ve için test yöntemi belirtir.
Bu, elle çalıştırılan pencereler için de geçerlidir. Bu, Avrupa Standardı herhangi bir malzemenin ürünler için geçerlidir.

Powered by OrdaSoft!