m tamerBir Pencereden İstenenler Nelerdir?

Bilindiği üzere “Pencere ve Kapı” gerek binalarda Enerji Verimliliğini sağlamak ve gerekse İklim Değişikliği’nin etkilerini azaltmak için en önemli enstrümanlardır.

Bu nedenle bir pencere ve kapının nasıl olması gerektiğini kısaca özetleyelim.

Pencere ve Kapılarda;   

1.         Tek cam asla kullanılmamalıdır.

2.         Çift camın aralığı en az 12 mm en fazla 20 mm olmalıdır.

3.         Pencere asla tek parçalı mermerin üzerine veya direkt kör kasanın üzerine oturtulmamalıdır.

4.         Pencerenin fugası uygun şekilde izole edilmeli ve sızdırmaz hale getirilmelidir, iç taraf dış tarafa göre daha sızdırmaz olmalıdır.

Alman Trafik, İnşaat ve Şehir Geliştirme Bakanı Wolgang TIEFENSEE, bu konularda şunları söylemektedir; ‘Eğer biz küresel ısınmaya karşı bir şey yapmak istiyorsak, önce enerjiyi gerektiği yerde gerektiği kadar kullanmamız ve konutlarda enerji tasarrufunu ön safhaya çıkarmamız gerektiğine inanmamız lazımdır.’ Zira Almanya’da kullanılan toplam enerjinin % 40’lık bölümü, konutlarda kullanılmaktadır. Biz biliyoruz ki; konutlarda büyük enerji tasarruf potansiyeli yatmaktadır. İlk iş olarak binalarda kullanılan toplam enerjiyi, 2012’ye kadar % 30 aşağı çekmeye ve 2020’ye kadarda tekrar % 30 tasarruf etmeyi planladık. Bunun için konutlarda enerji tasarrufu için yapılacak tadilatlara verdiğimiz düşük faizli kredileri artırdık ve kapsama alanını çok genişlettik. Enerji ile ilgili bütün aktörlerin bize yardımcı olmalarını bekliyoruz.  Enerji tasarrufu için yeni fikirlere yeni buluşlara, yeni malzemelere kısacası yeni inovasyonlara acilen ihtiyacımız var. Ayrıca yaz, kış ve soğuk-sıcak bölge diye ayırım yapmadan Enerji tasarruf kaidelerini sıkı bir şekilde her bölgede bölgesel şartları dikkate alarak uygulamalıyız. Verilere göre, Almanya’da 17 milyon konut bulunmaktadır. 2005 senesinde bu konutlardan ısınma ve soğutma için 191 milyon ton CO2 havaya verilmiştir. Burada yapılacak iş binanın dış kabuğunu ısıyı geçirmesine müsaade etmeyecek şekilde yapmak, bina tekniği ile ilgili her şeyin enerji tasarrufu baz alınarak yapılmasını temin etmektir. Eski binalar, muhakkak ısı yalıtım teknikleri göz önüne alınarak restore edilmelidir.’

Almanya enerji tasarrufu açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye ise bu işe hiç önem vermeyen ülkelerin içine girmektedir. Son enerji kanunuyla bazı şeyler düzeltilse de hepsi kâğıt üzerinde kaldı. Zira henüz kontrol mekanizması ekili halde değil.

Önce genelde enerji tasarrufunda mühim olan faktörleri göz önüne alalım:

1.         Transmisyon yoluyla ısı kayıplarını önlemek için ‘U’ değeri ve ısı köprüleri ile çizgisel ısı iletim katsayısı ψ

2.         Güneşten faydalanmak için emisivite g katsayısı, gün ışığından faydalanmak için t katsayısı.

3.         Havalandırmadan doğan enerji kayıplarını azaltmak için eşanjörlü sistemler.

4.         Yaz aylarında soğutma enerjisi tasarrufu için güneşten korunma düşünülmeli.

5.         Aydınlanma enerjisini azaltmak için gün ışığından faydalanmayı artırmalı.

6.         Binanın dış kabuğunu enerji tasarruf kaidelerine göre organize etmeli.

7.         Pencereler baktığı yöne göre değerlendirilip U, g vs. değerleri saptanmalıdır.

Pencere imalatçıları pencerelerinin rengini ve fiyatını ön plana çıkaracakları yerde, diğer pencerelerden ne kadar daha fazla enerji tasarrufu yaptıklarını kanıtlamalıdır. Burada bir Alman firmasının yaptığı reklamı yazmadan geçemedim.

Pencerenin mini bir enerji santrali gibi görülmesi dileği ile…

m.tamer 63a

Powered by OrdaSoft!