DERGİMİZİN DAĞILIM PROFİLİ

• Türkiye genelinde proje çizen ve mimari ofisi olan tüm mimarlar,

• Alüminyum, PVC, ahşap; kapı, pencere, çatı ve cephe sistem üretici ve uygulayıcıları,

• İnşaat proje müdürleri, müteahhitleri, mühendisleri ve dekoratörleri,

• Tüm mimarlık ofisleri,

• İnşaat mühendisleri odaları üyeleri,

• Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,

• Toplu konut yapı kooperatifleri,

• Şantiyeler, yalıtım ve yalıtım malzemesi üreten, satan firmalar,

• Türkiye genelinde proje bazlı iş yapan inşaat firmalarının ilgili departmanları,

• Dekorasyon malzeme satıcıları ve uygulayıcıları,

• Kilit ve kilit sistemleri üretici ve satıcıları,

• Kesim kaynak, temizleme, kalıp yapan firmalar,

• Cam fitil, dolgu malzemeleri ve aksesuarları ile yan ürünlerini imal eden ve pazarlayan satış noktaları,

• TOKİ – T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

• KİPTAŞ – İstanbul Konut İmar Plan San. Ve Tic. AŞ

• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

• Türkiye’de faaliyette olan tüm sanayi odaları,

• Tüm ticaret odaları,

• SSK İnşaat Daire Başkanlığı,

• Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığı,

• TBMM Kütüphanesi,

• Adalet Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığı,

• İNTES – Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası,

• İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği)

• İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği)

• TİMSE - Türkiye İnşaat Müteahhit İşveren Sendikası,

• TMB - Türkiye Müteahhitler Birliği

• TMMOB - Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği,

• İMO - İnşaat Mühendisler Odası,

• TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,

• TÜSİAD – Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği,

• TÜGİAD - Türkiye Genç İş Adamları Derneği,

• MÜSİAD – Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği,

• TÜMSİAD – Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği,

• ÜSİAD – Üretken Sanayici ve İşadamları Derneği,

• Büyükelçilikler ve Konsolosluklar,

• Sanayi ve ticaret odalarına kayıtlı firmalar,

• Yapı sektöründe üretici, ithalatçı, distribütör firma yetkilileri,

• Basın yayın organları, fuarcılık şirketleri ve reklam ajansları,

• Yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili firmalar ve çeşitli meslek gruplarından önemli adresler

OUR JOURNAL’S ROUND PROFILE

• All architecturs drawing project and who own office all around Turkey

• Aluminium, PVC, wood; door, window, roof and front system producers and implementors

• Construction project director, contractor, engineers and decorators

• All engineer offices

• Members of the chambers of construction engineers

• Real estate investigation partners

• Mass housing construction cooperatives

• Shanties, isolation and isolation materials producers and sellers

• Concerning departments of the construction companies working Project based all around Turkey

• Decoration material sellers and implementors

• Lock and lock system producers and sellers

• Weldzone, cleaning, mould producer companies

• Glass roving, back filling material and accessories producers and advertising seller points

• TOKİ- T.R. Prime Ministry Mass Housing Administration

• KİPTAŞ- İstanbul Housing Construction Planning Industry and Commerce Corp.

• Ministry of Public Works

• All chambers of Infustry active in Turkey

• All chambers of commerce

• SSK Construcion Head of Department

• National Education Ministry Construction Head of Department

• TBMM Library

• Justice Department Construction Head of Department

• İNTES- Turkey Construction Industrialist Employer Syndicate

• İNDER (İstanbul Constructor Association)

• İMSAD (Building Materials Producers Association)

• TİMSE- Turkey Construction Contractor Employer Syndicate

• TMB-Turkey Contractors Union

• TMMOB union of chambers of turkish engineers and architects

• İMO- Chambers of Building Engineers

• TOBB-turkish union of chambers and commodity exchanges

• TÜSİAD-turkish industrialists’ and businessmen’s association

• TÜGİAD-Turkey Young Businessmen Association

• MÜSİAD-independent industrialists and businessmen’s association

• TÜMSİAD- The Association of All Industrialist and Businessmen

• ÜSİAD-Productive Industrialits and Businessmen Association

• Embasies and Consulates

• Aluminium Company registered to chambers of industry and commerce

• Company administrators of producers, importers, distributors in construction sector

• Mediaorgans, fair companies and advertising agencies

• Companies in Turkey and world concerning aliminium sector and important addresses from various occupational groups