Suya Yazı Yazmak Bitti; Devir, “Akıl Teri” Devri!

Yeni bir yıla girdik… Toplumun halen üzerinde mutabık kalamadığı “noel, chirstmas, yılbaşı, yeni takvim yılı, Mekke’nin fethi” gibi birçok karmaşık süreç, düşünce ve inanışa rağmen başladı yeni yıl.

Geleceğe Yolculukta Başarı İçin Anahtar; İnovasyon

İnovasyon, yeni ve yaratıcı fikirlerin ürün veya hizmet olarak geliştirilmesi sürecidir. Bu süreç, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve toplumsal yaşamı kolaylaştırmalarına olanak tanır.

Perakendede Sürdürülebilir Marka Olabilmek

İş yaşamında konuşulan konular, artık günü kurtarmanın ötesinde, sürdürülebilir kurumlar ortaya çıkarmak etrafında yoğunlaşıyor. Burada bahsedilen konu özellikle, şirketlerin yanı sıra markaların ilelebet var olması realitesinden geçiyor.

prof.dr.fahrettin.ozturkTEKNOFEST İzmir 2023’ün Ardından

Dünya üzerindeki en büyük teknoloji festivali olma başarısını gösteren, katılımcı sayısı katlanarak artan ve 6 yıldır bu heyecanı bize yaşatan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, gençler ile gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi her geçen gün hızla artırmaktadır.

İkinci Cumhuriyet Yüzyılı’nı Nasıl Kutlamalı?

Refah, insanlık tarihi boyunca -farklı görüntüler altında- daima sömürü’lere dayanmıştır Bu süreçte toplumların kabaca üç kümede toplandıkları görülüyor.

Yeşil Mutabakat, SKDM Ülkemiz Açısından Nasıl İşleyecek?

Neredeyse her an artık iş hayatında bizimle olan bazı terimler ve süreçlere sahip olduk. SKDM (Sınırda Karbon Düzenlemesi Mevzuatı), İKF (İthalatta Karbon Fiyatlaması), ETS (Emisyon Tespit Sistemi) EUETS (Avrupa Birliği Emisyon Tespit Sistemi)

Uluslararası İşletmecilik

İşletmelerin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, orta gelir tuzağında olduğu gibi büyümesini sürdürebilmesi için uluslararası piyasalara açılması gerekmektedir.

Fuarlar Dünyaya Açılan Kapı

Uluslararası fuarların işletmeler ve ülkeler için pazarlama ve ticaret açısından önemli bir role sahip olduğunu belirttik. İşletmeler, fuarlara katılarak ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı yakalarken, yeni iş ortakları ve pazarlar keşfedebilirler.

İDEF’in Ardından…

Bu sayımız hemen İDEF Fuarı’nın arkasından olunca biraz da savunma sanayiyi, orada oluşan izlenimlerimi sizler ile paylaşmak istedim. Şahsımı tanıyanlar bilirler, Türkiye de teknik olarak karşılığı olmayan stratejik alüminyum ile çalışmaya gayret eden, bu işle uzun yıllardır uğraşan bir kişiyim.

Camın Değişen Yüzü: Tarih Boyunca Cam

Cam, keşfedildiği andan itibaren tarih boyunca kullanımı giderek artan bir madde olmuştur. Zamanın değişimlerine uyum sağlayarak farklı formlarda, tekniklerde ve dekorasyonlarda ilerlemiştir.

Perakende Sektöründe Nöropazarlama

Tüketicilerin moral seviyesi, piyasalar açısından en önemli faktördür. Olumlu düşünce ve güven seviyesi, Tüketici Güven Endeksi olarak adlandırılan veri, yüksek seviyesini korudukça alışveriş ve yatırımlar artmaya devam edecektir.

Her Çözüm Bir Tahmindir!

Bütün yaşam sorun çözmekten ibarettir” Karl Popper’in ünlü sözü ve bir kitabının adı. Burada sorun kavramı ile kastedilen, yalnız istenmeyen durumları değil gerçekleşebilmesinin önünde engeller bulunan istendik durumları da kapsıyor;

Yeni Para Politikası İhracatı Nasıl Etkileyecek?

Para politikasında liralaşma hedefinin uygulandığı dönemdeki düzenlemelerin büyük bölümü ihracatı ve ihracatçıları doğrudan ve dolaylı olarak etkilemişti.

İnternet Perakendeciliği

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin internet yoluyla oluşturduğu ve bu sayede fiziki sınırların olmadığı ekonomik ve ticari bir global alan ortaya çıktı. Tek ve büyük bir pazar hâline gelen bu sistem içindeki son tüketiciye hitap edilen ticarete internet perakendeciliği diyoruz.

celalettin kirbozTürk Alüminyum Sektörünü Etkileyen Faktörler

Geçtiğimiz günlerde katıldığım onlarca toplantıda ve ağırladığım birçok misafir heyetinde hep aynı süreci yaşadık ve hep aynı konuyu konuştuk. Türkiye ekonomisi ve elbette konumuz alüminyum olduğu için alüminyum özelinde gelinen nokta, beklentiler…

Özür Diliyor ve Geri Dönüyoruz!

Bildiğimiz ve henüz varlığından haberdar olmadığımız tüm canlı ve cansızlar, bir bağlantılı bütün olarak, o bütüne uyum göster(e)meyenleri içinden atıp yenilerini üreterek yeni dengeler oluşturur.

İşin Kadını Erkeği Olmaz

Toplum olarak yaptığımız en güzel şey eleştirmek. Hep şikâyet ederken, sorunları çözmek değil maalesef! Bu yazıda hemen her sektörde yaşanan çalıştıracak personel bulunamadığı şikâyeti, iş beğenmemek var.

Perakende Matematiği

Günümüz perakende dünyasında son zamanlarda sıklıkla “Perakende Matematiği” kavramı karşımıza çıkıyor. Söz konusu kavram İngilizce KPI (Key Performance İndicators) temel performans göstergeleri olarak da adlandırılıyor.

m tinaz titizŞimdi Yeni Bir Dönüşüm Paradigmasına İhtiyaç Var!

Deprem Kimin Uzmanlık Alanıdır?

Ankaralı Camcılar Seçimini Yaptı

Ankara Ticaret Odası Cam ve Cam Ürünleri Meslek Komitesi seçimi 8 Kasım tarihinde ATO’da bütün meslek komitelerinin seçimleriyle aynı gün yapıldı. Cam ve Cam Ürünleri Komitesi olan 68. Komite de seçime sarı ve mavi olarak 2 liste çıkarıldı.

Başarılı Yönetici Liyakata Önem Verendir

Günümüz Türkiye’sinde ne sivil toplum örgütleri ne özel şirketler ne de diğer kurumlarda liyakat sahibi işinin gereklerini fazlasıyla yerine getirebilen insanlar çalışma fırsatı bulamıyor.

Tek Taraflı Bakış, Ekonomiyi Çöküşe Götürüyor

Gün geçtikçe daha da kötüye giden ekonomimizin düzelebilmesi için kapsayıcı teşhis ve çözüm önerileri ile güvenilir karar uygulayıcılar şart! Hasta ekonomimize doğru teşhis konulamadığından ne yazık ki çoklu organ yetmezliğinden ekonomimizi bitkisel hayata sokmak üzereyiz. Bütün zorluklara rağmen ekonomiyi canla başla çalışan KOBİ ve sanayicimiz ayakta tutuyor.

Ne Kadar Ar-Ge O Kadar İcat

Ülkemizi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmanın üretmekten geçtiğine inananlardanım. Dünya nüfusunun her geçen gün daha da yoğunlaşması sonucu ihtiyaçları karşılamak için daha çok üretmek gerekiyor.

 

fahrettin oztürkÜreten Bir Toplum Olabilmek

Üretmek, çok geniş bir anlam ifade etmektedir. Tarım, hayvancılık, teknoloji, enerji, bilim, fikir, yazılı eserler, sinema, tiyatro, spor vb. her alanda üretmek mümkündür. Üretmek kelimesini çoğalmak anlamında da kullanabiliriz. Elimizdeki imkanları çoğaltmak şeklinde de ifade edebilir. Öte yandan üretmek, zenginlik olarak da algılanabilir.

Döviz Kazanalım Derken İç Piyasayı Unutmayalım

Ekonomi evde iş yerinde, ülkemizde her yerde en çok konuşulan konu. Çünkü gerçekten sıkıntı had safhada. Dünyada ve ülkemizde özellikle büyük şehirlerde geçim sıkıntısı çekenlerin sayısı her geçen gün artmakta.

Türkiye Ekonomisine Dair 2022 Beklentileri

2022’nin ilk aylarını geride bırakırken, bu yazımızda Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 beklentilerimizi paylaşalım.

1. 2021’de Üç Ayrı Dönem Yaşadık

Ticaret İçin Sağlığın Önemi

Sağlık, bir insanın bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir. Küresel salgın öncesinde önemini yitirmeye başladığı yönünde bir algı oluşmuş olsa da pandemiyle sağlığın önemi daha iyi kavranmıştır.

Herkes Gider Mersin’e Biz Gideriz Tersine

2 Ekim 2014 tarihli PV MAGAZİNE (Foto voltaik magazin) mecmuasında, Almanya’da kullanılan toplam enerjinin yüzde 50’den fazlasının yenilenebilir enerjiden, geri kalanının da kömür ve atom santrallerinden elde edildiği yazılmaktadır.

fikret yilmazTicaretin Gelişiminde Fuarların Etkisi

Fuarlar üretici ve tüketicinin birebir sosyal alanda bir araya gelmesini sağlayan platformlardır. Fuarlar sayesinde samimi sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulabilmektedir. Ticaretin sürdürülebilirliği konusunda fuarların önemi büyüktür.

“İyi Niyet İlkesi”

Bir önceki yazımızda kanunla hukukun her zaman aynı şey olmayabileceğini, hukuka uygun düşmeyen ve hatta hukuka aykırı bir kanun hükmü bulunabileceğini ancak bu hükmün uzun süre varlığını korumasının mümkün olmayacağını belirtmiş

Şirket Birleşmeleri ve Fonlarla Ortaklık

Türkiye’deki piyasalara girmek isteyen büyük gruplar, işe aile şirketi olarak başlayıp büyüyen işletmeler ile stratejik veya finansal ortaklıklar kuruyor. Peki, bu ortaklık modellerinden hangisi ne tür avantajlar sağlıyor?

Kronsberg Yerleşme Biriminde Pasif Evler, Hannover, Almanya

Günümüzde nüfus artışı, değişen tüketim alışkanlıkları, enerji ihtiyacı ve karbondioksit salımı, temiz su ihtiyacı gibi faktörler; alışılan ve beklenen mekânsal yaşam standartlarını ve konfor seviyesini tehdit etmektedir.

Gürültüye Karşı Cam

Gürültü kirliliği hem insan sağlığı hem de çevre açısından önemli bir sorundur. Yapılan çalışmalar çevresel gürültünün özellikle de büyük şehirlerdeki trafik gürültüsünün milyonlarca insanın sağlığını ve refahını etkileyen önemli bir çevresel sorun olduğunu göstermektedir.

Güneş Kontrol Camları Tasarruf ve Konfor Üretir

Güneş koruma camlarında yaşanan gelişmeler sayesinde, modern mimaride giderek daha fazla cam kullanılmaktadır. Güneş koruma camı, genellikle yaz aylarında oluşan sera etkisini azaltarak oda içinde durulmayacak düzeyde havanın ısınmasını önlerken, yıl boyunca yapının işletme maliyetlerini de önemli ölçüde düşürür.

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasının Kazanımları

Kısaca vergi affı ve matrah artırımı başlıklarıyla özetlenebilecek ‘‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih ile 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlete ait vadesi 30 Nisan 2021’e kadar olan borçların birçoğu, borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilecek.

Cam ve Teknoloji

Aydınlık ve şeffaflığın temsilcileri değerli meslektaşlarım,

Cam ve cam mamulleri; sanayide üretim, satış ve ham madde tedarik edilmesi, sevkiyatını kapsayan çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Güncel Eğitim

Bir sanayi sektöründeki imalat; mühendisiyle, tezgâh operatörüyle, ustasıyla, işçisiyle bütünleşen bir ekip işidir. Bu sistemde aksayan bir yer, bütün düzenin aksamasına neden olur. Bugünkü teknolojilerin anahtarı, iyi bir eğitim görmüş ve eğitimi ileri doğru genişletebilen ekiplere sahip olmakta yatar.

askin tunaGüftelerin Efendisi Aşkın TUNA, Sanat Hayatını Kendi Kalemiyle Anlattı

“Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”, “Rüyalarda Buluşuruz”, “Devlerin Aşkı” gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısı, güftelerin efendisi Aşkın TUNA’yı kendi kaleminden dinledik…

cengiz altinsoyCengiz ALTINSOY, Sanatçı Kişiliğini Mühendis Zekasıyla Birleştiriyor

“Haram”, “Anlatamam Görmen Lazım”, “Bir Allahım Bir Sen Varsın”, “Bu Darbe Senden Olsun” gibi eserlerinin sahibi, metalürji mühendisi Cengiz Altınsoy, sanatçı yönünü mühendis zekasıyla birleştirerek alüminyumda yeni buluşlara imza atıyor.

fikret yilmazTeknolojisi Pahalı, Kendisi Ucuz

Cam üzerinde yapılan teknolojik çalışmalar ve bunların sonucunda yaşanan olumlu gelişmeler, mimarlar için camı daha çekici bir malzeme haline getirmiştir.

Powered by OrdaSoft!