Türkiye Alüminyum Sektörünün Temsil Gücü 

Türkiye Alüminyum Sanayi ve Ticaret Dünyasının Değerli Temsilcileri,

 

Perakende Piyasalarda Müşterinin Artan Önemi

Müşteriler, her ne kadar işletmelerin bilançolarında görünmese de, bir işletme için sahip olunan en önemli varlık kalemidir. Bu nedenle müşteri potansiyeli ve müşterilerin kimlerden oluştuğu kesinlikle bilinmelidir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapılanması ve Gelişimi

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), resmi kurumlar dışında ve bağımsız olarak faaliyet gösteren; politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle uğraşan; üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük esasıyla alan; kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Tusaş’ta Hasat Zamanı Geldi (1. Bölüm)

“Havacılık; uzun soluklu, çok çalışma ve sabır gerektiren bir alandır. Bu uğurda çalışmadan, sabır göstermeden, fedakârlık yapmadan başarıyı yakalamak mümkün değildir.”

Vesayet Bağımlılığı

Ne olduğuna değil niçin olduğuna bakılması“ herhalde insanlığın -büyük bedeller ödeyerek- öğrendiği bir yol gösterici ilkedir. Ama ne yazık ki, insanoğlu bu ve benzeri yol göstericileri görmezden gelmeye devam edebiliyor.

Havacılık ve Savunma Sanayide Alüminyum Kullanımı

Derneğimiz GALSİAD’ın da uzun dönemdir içerisinde olduğu bir süreç olan alüminyum ürünlerinin savunma havacılık sektöründe kullanımı, bu sektördeki önemi ve stratejik olarak tedarik sürecinde yaşanan sorunlar günümüzde önemini artırarak devam ettirmektedir.

Vesayet Bağımlılığı

“Ne olduğuna değil niçin olduğuna bakılması“ herhalde insanlığın -büyük bedeller ödeyerek- öğrendiği bir yol gösterici ilkedir. Ama ne yazık ki, insanoğlu bu ve benzeri yol göstericileri görmezden gelmeye devam edebiliyor.

Perakende Sektöründe Satış Ekibinin Önemi

Perakende sektöründe “müşteri velinimettir” felsefesine sahip olması gereken satış temsilcilerinin başarısı, direkt şirketin başarısı anlamına geliyor. Peki ekibi oluşturan bu temsilciler hangi özellikleriyle öne çıkmalı?

Enflasyonun İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, işletmelerin bu zorluğa karşı hazırlıklı olmaları ve etkili stratejiler geliştirmeleri kritiktir. Fiyat esnekliği incelemeleri, maliyet kontrolü, fiyatlandırma stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi gibi çeşitli stratejik yaklaşımlar, işletmelerin enflasyonla mücadelede başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Katma Değer Nasıl Artırılabilir?

Katma değer, (value-added) bir ürünün nihai satış fiyatı ile üretiminde kullanılan doğrudan ve dolaylı girdiler arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Ayrıca katma değer, bir şirketin ürünü müşterilerine sunmadan önce ürün ve hizmetlerine kattığı ek özellikler veya ekonomik değerdir.

Suya Yazı Yazmak Bitti; Devir, “Akıl Teri” Devri!

Yeni bir yıla girdik… Toplumun halen üzerinde mutabık kalamadığı “noel, chirstmas, yılbaşı, yeni takvim yılı, Mekke’nin fethi” gibi birçok karmaşık süreç, düşünce ve inanışa rağmen başladı yeni yıl.

Geleceğe Yolculukta Başarı İçin Anahtar; İnovasyon

İnovasyon, yeni ve yaratıcı fikirlerin ürün veya hizmet olarak geliştirilmesi sürecidir. Bu süreç, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve toplumsal yaşamı kolaylaştırmalarına olanak tanır.

Perakendede Sürdürülebilir Marka Olabilmek

İş yaşamında konuşulan konular, artık günü kurtarmanın ötesinde, sürdürülebilir kurumlar ortaya çıkarmak etrafında yoğunlaşıyor. Burada bahsedilen konu özellikle, şirketlerin yanı sıra markaların ilelebet var olması realitesinden geçiyor.

prof.dr.fahrettin.ozturkTEKNOFEST İzmir 2023’ün Ardından

Dünya üzerindeki en büyük teknoloji festivali olma başarısını gösteren, katılımcı sayısı katlanarak artan ve 6 yıldır bu heyecanı bize yaşatan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, gençler ile gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi her geçen gün hızla artırmaktadır.

İkinci Cumhuriyet Yüzyılı’nı Nasıl Kutlamalı?

Refah, insanlık tarihi boyunca -farklı görüntüler altında- daima sömürü’lere dayanmıştır Bu süreçte toplumların kabaca üç kümede toplandıkları görülüyor.

Yeşil Mutabakat, SKDM Ülkemiz Açısından Nasıl İşleyecek?

Neredeyse her an artık iş hayatında bizimle olan bazı terimler ve süreçlere sahip olduk. SKDM (Sınırda Karbon Düzenlemesi Mevzuatı), İKF (İthalatta Karbon Fiyatlaması), ETS (Emisyon Tespit Sistemi) EUETS (Avrupa Birliği Emisyon Tespit Sistemi)

Uluslararası İşletmecilik

İşletmelerin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, orta gelir tuzağında olduğu gibi büyümesini sürdürebilmesi için uluslararası piyasalara açılması gerekmektedir.

Fuarlar Dünyaya Açılan Kapı

Uluslararası fuarların işletmeler ve ülkeler için pazarlama ve ticaret açısından önemli bir role sahip olduğunu belirttik. İşletmeler, fuarlara katılarak ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı yakalarken, yeni iş ortakları ve pazarlar keşfedebilirler.

İDEF’in Ardından…

Bu sayımız hemen İDEF Fuarı’nın arkasından olunca biraz da savunma sanayiyi, orada oluşan izlenimlerimi sizler ile paylaşmak istedim. Şahsımı tanıyanlar bilirler, Türkiye de teknik olarak karşılığı olmayan stratejik alüminyum ile çalışmaya gayret eden, bu işle uzun yıllardır uğraşan bir kişiyim.

Camın Değişen Yüzü: Tarih Boyunca Cam

Cam, keşfedildiği andan itibaren tarih boyunca kullanımı giderek artan bir madde olmuştur. Zamanın değişimlerine uyum sağlayarak farklı formlarda, tekniklerde ve dekorasyonlarda ilerlemiştir.

Perakende Sektöründe Nöropazarlama

Tüketicilerin moral seviyesi, piyasalar açısından en önemli faktördür. Olumlu düşünce ve güven seviyesi, Tüketici Güven Endeksi olarak adlandırılan veri, yüksek seviyesini korudukça alışveriş ve yatırımlar artmaya devam edecektir.

Her Çözüm Bir Tahmindir!

Bütün yaşam sorun çözmekten ibarettir” Karl Popper’in ünlü sözü ve bir kitabının adı. Burada sorun kavramı ile kastedilen, yalnız istenmeyen durumları değil gerçekleşebilmesinin önünde engeller bulunan istendik durumları da kapsıyor;

Yeni Para Politikası İhracatı Nasıl Etkileyecek?

Para politikasında liralaşma hedefinin uygulandığı dönemdeki düzenlemelerin büyük bölümü ihracatı ve ihracatçıları doğrudan ve dolaylı olarak etkilemişti.

İnternet Perakendeciliği

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin internet yoluyla oluşturduğu ve bu sayede fiziki sınırların olmadığı ekonomik ve ticari bir global alan ortaya çıktı. Tek ve büyük bir pazar hâline gelen bu sistem içindeki son tüketiciye hitap edilen ticarete internet perakendeciliği diyoruz.

celalettin kirbozTürk Alüminyum Sektörünü Etkileyen Faktörler

Geçtiğimiz günlerde katıldığım onlarca toplantıda ve ağırladığım birçok misafir heyetinde hep aynı süreci yaşadık ve hep aynı konuyu konuştuk. Türkiye ekonomisi ve elbette konumuz alüminyum olduğu için alüminyum özelinde gelinen nokta, beklentiler…

Özür Diliyor ve Geri Dönüyoruz!

Bildiğimiz ve henüz varlığından haberdar olmadığımız tüm canlı ve cansızlar, bir bağlantılı bütün olarak, o bütüne uyum göster(e)meyenleri içinden atıp yenilerini üreterek yeni dengeler oluşturur.

İşin Kadını Erkeği Olmaz

Toplum olarak yaptığımız en güzel şey eleştirmek. Hep şikâyet ederken, sorunları çözmek değil maalesef! Bu yazıda hemen her sektörde yaşanan çalıştıracak personel bulunamadığı şikâyeti, iş beğenmemek var.

Perakende Matematiği

Günümüz perakende dünyasında son zamanlarda sıklıkla “Perakende Matematiği” kavramı karşımıza çıkıyor. Söz konusu kavram İngilizce KPI (Key Performance İndicators) temel performans göstergeleri olarak da adlandırılıyor.

m tinaz titizŞimdi Yeni Bir Dönüşüm Paradigmasına İhtiyaç Var!

Deprem Kimin Uzmanlık Alanıdır?

Ankaralı Camcılar Seçimini Yaptı

Ankara Ticaret Odası Cam ve Cam Ürünleri Meslek Komitesi seçimi 8 Kasım tarihinde ATO’da bütün meslek komitelerinin seçimleriyle aynı gün yapıldı. Cam ve Cam Ürünleri Komitesi olan 68. Komite de seçime sarı ve mavi olarak 2 liste çıkarıldı.

Başarılı Yönetici Liyakata Önem Verendir

Günümüz Türkiye’sinde ne sivil toplum örgütleri ne özel şirketler ne de diğer kurumlarda liyakat sahibi işinin gereklerini fazlasıyla yerine getirebilen insanlar çalışma fırsatı bulamıyor.

Tek Taraflı Bakış, Ekonomiyi Çöküşe Götürüyor

Gün geçtikçe daha da kötüye giden ekonomimizin düzelebilmesi için kapsayıcı teşhis ve çözüm önerileri ile güvenilir karar uygulayıcılar şart! Hasta ekonomimize doğru teşhis konulamadığından ne yazık ki çoklu organ yetmezliğinden ekonomimizi bitkisel hayata sokmak üzereyiz. Bütün zorluklara rağmen ekonomiyi canla başla çalışan KOBİ ve sanayicimiz ayakta tutuyor.

Ne Kadar Ar-Ge O Kadar İcat

Ülkemizi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmanın üretmekten geçtiğine inananlardanım. Dünya nüfusunun her geçen gün daha da yoğunlaşması sonucu ihtiyaçları karşılamak için daha çok üretmek gerekiyor.

 

fahrettin oztürkÜreten Bir Toplum Olabilmek

Üretmek, çok geniş bir anlam ifade etmektedir. Tarım, hayvancılık, teknoloji, enerji, bilim, fikir, yazılı eserler, sinema, tiyatro, spor vb. her alanda üretmek mümkündür. Üretmek kelimesini çoğalmak anlamında da kullanabiliriz. Elimizdeki imkanları çoğaltmak şeklinde de ifade edebilir. Öte yandan üretmek, zenginlik olarak da algılanabilir.

Döviz Kazanalım Derken İç Piyasayı Unutmayalım

Ekonomi evde iş yerinde, ülkemizde her yerde en çok konuşulan konu. Çünkü gerçekten sıkıntı had safhada. Dünyada ve ülkemizde özellikle büyük şehirlerde geçim sıkıntısı çekenlerin sayısı her geçen gün artmakta.

Türkiye Ekonomisine Dair 2022 Beklentileri

2022’nin ilk aylarını geride bırakırken, bu yazımızda Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 beklentilerimizi paylaşalım.

1. 2021’de Üç Ayrı Dönem Yaşadık

Ticaret İçin Sağlığın Önemi

Sağlık, bir insanın bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir. Küresel salgın öncesinde önemini yitirmeye başladığı yönünde bir algı oluşmuş olsa da pandemiyle sağlığın önemi daha iyi kavranmıştır.

Herkes Gider Mersin’e Biz Gideriz Tersine

2 Ekim 2014 tarihli PV MAGAZİNE (Foto voltaik magazin) mecmuasında, Almanya’da kullanılan toplam enerjinin yüzde 50’den fazlasının yenilenebilir enerjiden, geri kalanının da kömür ve atom santrallerinden elde edildiği yazılmaktadır.

fikret yilmazTicaretin Gelişiminde Fuarların Etkisi

Fuarlar üretici ve tüketicinin birebir sosyal alanda bir araya gelmesini sağlayan platformlardır. Fuarlar sayesinde samimi sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulabilmektedir. Ticaretin sürdürülebilirliği konusunda fuarların önemi büyüktür.

“İyi Niyet İlkesi”

Bir önceki yazımızda kanunla hukukun her zaman aynı şey olmayabileceğini, hukuka uygun düşmeyen ve hatta hukuka aykırı bir kanun hükmü bulunabileceğini ancak bu hükmün uzun süre varlığını korumasının mümkün olmayacağını belirtmiş

Powered by OrdaSoft!