bae 75BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ÜLKE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

 

 

Bulgaristan logoSofya Ticaret Bașmüșaviri Emrah SAZAK, BALKANTÜRKSİAD Heyetini Ticaret Müșavirliğinde Ağırladı

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat TUNAKAN önderliğinde bir heyet Sofya Ticaret Müşavirliği’nde Ticaret Başmüşaviri Emrah SAZAK ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan’ın Türkiye için AB’ye giriş noktasında sunduğu lojistik avantajlar değerlendirildi.

 

Bulgaristan Merkez Bankası Ekim İtibariyle Ödemeler Bilançosu Verilerini Açıkladı

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Ekim 2017’de ülkenin cari ve sermaye hesaplarında 185,6 milyon euro büyüklüğünde bir fazla oluştu. Bir yıl önce söz konusu fazla 13,7

milyon euroydu. Ocak-Ekim 2017 döneminde cari ve sermaye hesaplarında 3058,7 milyon euro (GSYİH’nın % 6’sı kadar) büyüklüğünde bir fazla meydana geldi. Önceki yılın aynı

döneminde meydana gelen fazla 3682,7 milyon euro (GSYİH’nın / 7,7’si kadar) olarak gerçekleşti. Ekim 2017’de cari hesapta 146,1 milyon euro fazla oluştu.

filistin logoFİLİSTİN

Ortadoğu bölgesinde İsrail’in doğusunda, Ürdün’ün batısında ve Lübnan’ın güneyinde yer alan, ayrıca İsrail’in güneyinde bulunan Gazze Şeridi’ni de içeren Filistin topraklarında % 83 Filistinli Arap, % 17 Yahudi nüfusu bulunuyor.

 

iran 65Yeni Rota İran Pazarı

İran’ın üzerindeki ambargoların kalkması ve gerçekleştirilen seçimlerin ciddi bir değişimin habercisi olması, birçok dünya ülkesinin gözünü ülke pazarına dikmesine etken oldu. İç politikadaki özgürleşmeyle birlikte, Türk Firmalarının İran pazarına yaptığı yatırımlar da artacak.

 

yangin logoYapılarda Yangın Güvenliği

Plastikler, dayanıklı borular ve doğramalardan en yeni yalıtım çözümlerine birçok yapı ve inşaat uygulamasında yaygın şekilde kullanılıyor. Yangın güvenliği, plastik sektöründe önemli bir amaç ve ürün tasarımı ile üretiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve olmaya devam edecektir.

 

iran logo

Türkiye ile İran Dış Ticareti

İran, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir.  2012  yılında  Türkiye’nin İran’a  ihracatında önem  arz  eden başlıca ürün grupları;  altın, çelik profil, lif levha,  otomotiv yan sanayi ürünleri, sentetik iplik, cam  mutfak  eşyası, mobilya  ve beyaz eşya başta olmak  üzere çok  çeşitli  sanayi ürünleri sayılabilir.

Powered by OrdaSoft!