dr.caglar bekirogluPolimer Sektöründe Sürdürülebilir Mühendislik Çözümlerine Giriş

Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörleri polimer endüstrisindeki tüm teknik bölümlerde (üretim, kalite, proses geliştirme, metot, AR-GE, enerji, sürdürülebilirlik, SEÇ, teşvikler, proje, yatırım, vb.) çeyrek asrı aşan tecrübemi, EYT sonrası, “Freelance Technical Consultant” olarak, yabancı ve yerli firmalara danışmanlık hizmeti sunarak paylaşıyorum.

Cephe Köşelerinde Rüzgâr Etkisi

Bina cephelerinin statik hesapları yapılırken rüzgâr doğrultusunun önemine bir önceki yazımızda değinmiştik. Özellikle düz cephelerde rüzgâr etkisi ve genel rüzgâr yönetmelikleri üzerinden, rüzgâr doğrultusunun cepheye nasıl etkitilmesi üzerinde durduk. Bir önceki sayının devamı niteliğinde olan bu yazımızda, cephelerin köşelerinde bulunan elemanlara rüzgâr doğrultusunun etkitilmesine değineceğiz.

cuneyt yalcinkayaCephe Sistemlerinde Kullanılan Profillerde Yapılan Kertmeler

Teknolojinin gelişmesinin, her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de özgün formlar oluşturmayı çok kolay hale getirdiği herkes tarafından bilinen bir durum. Hayal edilen form, alanında uzman tasarımcılar tarafından mimariye döküldükten ve onaylandıktan sonra işin mühendislik ve yerinde uygulanabilirlik basamağı öne çıkmaktadır.

Cephede Farklı Malzemelerin Birlikte Çalıştırılmasının Değerlendirilmesi

Cephe sektöründeki gelişmeler, her sektörde olduğu gibi kendi iç dinamiklerine bağlı olarak ilerlemesini sürdürmektedir. Sektördeki büyüme ve gelişme her ne kadar teknoloji ile doğrudan bağlı olsa da arka planda tasarımcıların hayal gücü, fikirleri, çözüm yöntemleri bu büyümenin ana kaynağıdır.

Cephe Testlerinde Hava Geçirgenlik

Bina tasarımlarında giydirme cephe sistemlerinin hafifliği, montaj kolaylığı ile fiziksel koşullara karşı iyi performans sergileyeceği kabul edilir. Binanın cephesi bir bütün olarak değerlendirilmekte ve kullanım süresince aynı performansı sergilenmesi beklenmektedir. Bir sistemden beklenen detay çözümleri, diğer malzemelerle birleşimleri, ana taşıyıcı sistemle uyumlu olması en önemli kıstastır.

Cephe Statiğinde Yapılan Hatalar-1

Her sektörde olduğu gibi cephe sektöründe de proje ve hesaplama aşamasında çözüme yönelik hatalar olabilir. Bu hatalar çoğunlukla tecrübelerine rağmen deneyimlemedikleri amorf yapılardan kaynaklanmaktadır. Cephe statik hesapları, kendi başına özel dizayna yönelik çözümler ve hesaplamalar gerektirmektedir.

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Karnesi

Ülkemiz, enerjide büyük oranda dışa bağımlı bir ülke olarak tükettiği enerjinin büyük bölümünü ithal etmektedir. Bu olumsuz durumun iyileştirilmesi için son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve enerji verimliliği konularında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan, dünyadaki binalar küresel enerji tüketiminden yüzde 40 oranında pay almaktadır.

Yarında Kal

Bambaşka planlamalarla, stratejilerle ve umutlarla girdiğimiz 2020 yılının henüz başındayken, bilimsel adı Covıd-19 olan küresel bir sağlık krizine yakalandık. Koronavirüs krizi dünyayı dramatik bir şekilde değiştirdi. Hazırlıklı değildik; hükümetlerin, kurumların ve şirketlerin 2020’yle ilgili yaptıkları tüm analiz, beklenti ve planların anlamını yitirdiği görüldü. Benzeri görülmemiş ciddi önlemler aldık ve almaya da devam ediyoruz.

Korkuluk Statiği

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı ile beraber biraz olsun nefes alabilmek için kendimizi balkon ve teraslara attık. Bu süreçte evde balkon veya teras gibi alanların önemi o kadar çok arttı ki, emlak sektöründe balkonlu evler ayrıcalıklı olarak pazarlanmaya başlandı.

cuneyt yalcinkayaCephe Statiği

Gelişen dünya düzeninde bireylerin ve şirketlerin kendilerini ön plana çıkarmak adına her geçen gün daha farklı, daha ilgi çekici adımlar attığını görmekteyiz. Yapılan her özgün tasarım, o projeyi hayata geçiren şirketin veya şahısın yaptığı işi içselleştirmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Fırtına Kapısı: Döner Kapılar

Hikaye şöyle: Theophilus Van Kannel şövalyelikten nefret ediyordu. Bir binaya girerken veya çıkarken “Ah, önce siz, ısrar ediyorum!” oyununda kilitlenmekten ve dahası, kadınlar için kapıyı açmaktan nefret ediyordu. Sosyal fobiden çıkış yolunu bulmak için işe koyuldu ve 1888’de Theophilus Van Kannel, “fırtına kapı yapısını” keşfetti.

Uzayda Fotovoltaik Enerji Santrali

Florida’daki uzay işlemlerinden sorumlu  Kennedy Space Center şirketinin yöneticileri, istikbalin enerji kaynağını kullanmaya teşebbüs ettiler. Bu sene NASA, Amerika’nın Enerji temin  işlerinden sorumlu Şirketi Florida Power & Light Corporation (FPL) ile enerji temini için bir mukavele imzaladı.

Dünyanın Her Yerinde Değişmeyen Gelenek: Ahşap

Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanması, beton ve çeliğe göre daha eskidir. 20. yüzyılın başlarında ahşap büyük oranda terkedilerek, dayanıklı ve yangına karşı önlem olarak düşünülen beton ve çelik sistemler daha çok tercih edilir oldu.

Yangın ve Yangın Sınıflarında Değerlendirme

İstanbul yangınları meşhur olduğu bir dönemi okuduk duyduk veya yaşadık. Tarihi tulumbacılar, kadırgalılar, İstanbul Üniversitesi içeresindeki Yangın kulesi hepsi o döneme ait izleri bugüne taşımaktadır. Günümüzde yangın konusunda neler var diye merak edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstatistik raporlarını incelediğimde ürpertici rakamları gördüm.*

winart teknik haberDoğrama Montajında Körkasa

Günümüzde, alüminyum ve PVC gibi seri üretime dayalı endüstrileşmiş kapı pencere sistemlerinde kasa kanat cam ilişkisinde su ve hava sızdırmazlığı sağlayan ve doğrama kesitinde ısı köprülerini engelleyen detay çözümlerinin oldukça gelişmiştir. Bununla birlikte duvar elemanın bir bileşeni olarak pencerenin, dış etkenler karşındaki performansının tek başına iyi derecede olması yeterli değildir.

nevin guneyAçık Hava Reklamcılıkta Giydirme Cephe Kullanımı

Reklam her sektörün kendi içinde gelişmesini sağlayan en önemli araçtır. Küçük bir esnafın dükkânının üzerine adını yazan tabela koyup gelip geçenin dükkânına gelmesini sağlaması gibi gökdelenlerin üzerinde yükselen ışıklı dönen kürelere kadar gelişen teknolojiye paralel olarak açık hava reklamcılığı hizmet vermektedir.

 

 

Modern Mimari’de BMU’nun Önemi

Mimari tasarımlar bir çağdan desenden etkilenerek ilerlemektedir. Günümüzde Ortaçağ- İslam mimarisinde kullanılan sonsuz ama kendini tekrar etmeyen, düzensiz (aperiyodik) mozaik tekniği de cephelere aktarıldı. Teknolojinin ilerlemesi, bilgisayar destekli tasarım, ileri matematik ve dijital üretim teknikleri kullanılmasının bu işteki rolünü yadsımadan geçemeyiz.

fikret yilmazCam Ambalaj: Sağlık için

Cam eritme fırınından istenilen renkte, genelde beyaz, yeşil veya bal renginde alınan cam, dinlendirme bölgesi sonuna yerleştirilmiş olan ‘forehearth’ ve ‘feeder’ olarak tanımlanan kanaldan geçirilerek üretim makinesine beslenir.

 

nevin guneyAkıllı Cephe Sistemleri

Sanayi Devrimi’yle birlikte hızlı büyüme ve kalkınma çabaları doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Bu kötü kullanımı ortadan kaldırmak, evrensel, sosyal ve ekonomik bağlamda kalkınma modelleri oluşturmak adına sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelmiştir.

 

nevin guneyDış Cephe Kaplama Malzemeleri

Doğal Taş Kaplama

Dış Cephe Kaplama malzemelerinden geçen sayımızda ahşap kaplamalardan bahsetmiştik.  Bu sayımız da doğadan çıktıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzeme doğal taşın cephe kaplamasındaki kullanımı üzerinedir.

m tamerFosil Yakıtlı Santrallerin Fotovoltaik Santrallerle Mukayesesi

Almanya’da yenilenebilir enerji ajansı çok önemli bir araştırma yaptı. Bu araştırma artık yenilenebilir enerjilerin kurulum maliyetlerinin fosil yakıt santrallerle rahat rekabet edebilecek mertebelere geldiğini kanıtladı. Bunun manası artık eski fosil yakıtlı santraların fotovoltaikle değiştirme zamanı gelmiştir. Bu durum zaman içerisinde daha fazla fotovoltaik adına iyileşecektir. 

 

fikret yilmazTemperli ve Lamine Emniyet Camlarının Üretimi

Temperlenmiş camlar: özel ısıtma sistemlerinde camlar yumuşak hale gelmeye başlayıncaya kadar ısı düzenli olarak  artırılarak 620C-645C arasındaki seviyelere getirilir. Sonra hemen fırından çıkarılır, uygun aletlerle gerekli yerlerden kıvrılır ve üstüne kuvvetle üflenen soğuk havayla düzgün olarak soğutulur. Isıl işlem (ısıtma ve ani soğutma) tabi tutulan cam düz ve bombeli olarak şekillendirilir.

 

nevin guneyAhşap Kaplama

Dış Cephe Kaplama malzemelerinden geçen sayımızda sıva ve boyalardan bahsetmiştik. Bu sayımızda uzun yıllardır geleneksel yapı malzemelerinden biri olması sebebiyle ahşabın cephe kaplamasındaki kullanımı üzerinedir.

 

 

Üçlü Camlarla Daha İyi İzolasyon

Almanya ve AB’de ikili izolasyon camlarıyla, yönetmeliklerde yazan U (ısı yalıtım katsayısı) değerleri elde edilemediği için üçlü camların kullanılması mecburi hale gelmiştir. Üçlü camların kullanılmasında ağırlık ve kasa genişliği yüzünden montajda ve imalatta güçlük çıkmaktadır. Lisec firması daha ince temperli camlarla problemi çözmüştür.

 

Enerji Verimliliği İle Bina Kabuğu İlişkisi

Enerjinin altın değerinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu sebeple binaların pasif sistem olarak gösterdikleri enerji performansı ve binadaki mekanik ve elektrik-elektronik sistemlerin enerji verimliliği, binaya ilişkin mimari tasarım parametreleriyle doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu parametreler içerisinde en önemlileri olarak, binanın yeri, diğer binalara göre konumu, yönü, formu ve bina kabuğu sayılabilir. Bina kabuğunu oluşturan pencereler ve kapı doğramaları da etkin rol oynamaktadır.

Cam Filminin İşlevi Mimari Uygulamada Nedir?

Mevcut camlarınızın görünümünü ve performansını artırmak üzere çeşitli yöntemlerle işleme tabi tutulan güçlü bir polyester laminat tabakadır. Bir tarafında çizilmelere karşı dayanıklı kaplama, diğer tarafında ise cam yüzeye yapışmasını sağlayan bir yapıştırıcı katman bulunur.

 

 

Silikon nedir?

Silisyum, oksijen ve muhtelif hidrokarbonlar ihtiva eden, çok sayıdaki sentetik polimerlerden biridir. Silisyum, elektron yapısı dolayısı ile devri sistemdeki yeri itibarıyla kimyasal özellik bakımından karbona benzer. Bu yüzden çok çeşitli bileşikler verebilir. Bu bileşiklerine silisyumdan dolayı silikon adı verilir.

 

 

PVC Profil Köșe Kaynağı Yapım Kuralları

Doğrama yapılmadan önce profiller 24 saat öncesinden oda sıcaklığında (20°) bekletilir, böylece kaynağın daha dayanıklı olması sağlanır. Profillerin köşe kaynakları kaynak makinelerinde yapılmalıdır. 240 – 250°C kaynak ısıtma süresi 20–30 saniye, bekleme (soğuma) süresi ise 20–30 saniye arasında değişir.

 

nevin guneyPVC Sistemlerini Oluşturan Faktörler

PVC Profil: Doğru PVC doğrama elde etmenin en önemli ilk şartı kaliteli PVC profil kullanmaktır. Standartların gereklerini yerine getiren, teknik olarak ve uygulama esnasında problem çıkarmayan, ihtiyaç duyulan yalıtım değerlerini sağlayan, etkin ve yaygın kullanılan kalite belgelerine sahip PVC profil kullanılmalıdır. Bu kriterleri sağlayan PVC profil standartları sağlayan bir PVC doğrama için ön koşudur.

PVC Doğramanın Tarifi ve Uygulandığı Yerler

Petrolün türevlerinden olan etilenin, klorlu ortamdan geçirilmesi ile elde edilen vinilklorür monomerlerinin bir araya getirilmesiyle polivinilclorür (PVC) elde edilir. Plastikler genellikle ısı ve basınç uygulanarak, kalıba döküm, haddeleme gibi yöntemlerle biçimlendirilen yapay maddelerdir. Plastik sözcüğü “Biçimlendirme” anlamında ki Yunanca Plastikos sözcüğünden gelir.

 

m tamerBir Pencereden İstenenler Nelerdir?

Bilindiği üzere “Pencere ve Kapı” gerek binalarda Enerji Verimliliğini sağlamak ve gerekse İklim Değişikliği’nin etkilerini azaltmak için en önemli enstrümanlardır.

Bu nedenle bir pencere ve kapının nasıl olması gerektiğini kısaca özetleyelim.

fikret yilmazCam ve Cam Mamulleri Sektörü,Kendi Federasyonunu Kurmalı

Cam sektörünün personel sıkıntısını gidermek için gerekli adımlar henüz atılmamışken, mevcut çalışanların birçoğunun ustalık belgelerinin olmaması önümüzdeki günler de çok baş ağrıtacak gibi görünüyor.

 

ferruh ciftciPlise Sineklikte Üretim Nasıl Artırılır

Şafaks Metal olarak yaklaşık 20 yıldır sineklik üretmekte, aksesuarlarını imal etmekte ve satışını yapmaktayız. Yirmi yıldır ürünlerimiz piyasada. Hala aynı tip ve bu mekanizmalarımızdan kullanılan satışta olan modellerimiz mevcut.

 

nevin guneyCAM

Bilinen en eski yapı malzemelerinden biri olan cam, son yirmi yıldan beri dünyada ve ülkemizde altın çağını  yaşıyor. 

Yapılarda  camın  yerine  kullanılabilecek doğal ve  sonsuz ömre sahip başka bir yapı malzemesi mevcut değil. 

pinar cetin

ETAG 002’nin Ötesinde Strüktürel Silikon Cepheler

Camın silikon-bazlı yapıştırıcılar ile metal çerçevelere yapıştırılması 1970’lerde başlayarak mimarların zorlu ve estetik, çerçevesiz cam giydirme cepheler yaratmalarına izin verdi. Strüktürel yapıştırma ile ilgili kurallar ve kısıtlamalar hem ABD (ASTM) hem de Avrupa (ETAG002) strüktürel yapıştırma kılavuzları çerçevesinde 1980’ler ve 90’larda başlayarak bu teknoloji ile yapılanma konusundaki güveni artırdı. Fakat bu normlar mimarların yaratıcılıklarını kısıtlayan ve bazı tasarım ihtimallerini dışarıda bırakan sınırlara sebep oldu.

nevin guneyDış Cephe Sistemleri

Dış cephe  sistemleri, teknolojik,  kültürel ve toplumsal gelişmelerin  devinimi ile ivme kazanmış. Yapı bileşeni olarak  kullanılması  çelik ve donatılı  betonun yapı  sektöründe kullanılmaya başlamasından  sonradır. Giydirme  cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal  beton duvarların aksine ince bir cephenin olması  bina  yükünü  azaltmasına ek olarak  yapının içindeki  kullanım  alanının  genişlemesi sebebi ile daha çok tercih edilmektedir.

ersoy cakir

Giydirme Cepheler ve Cam

Cam

Doğal  ışığın  yapı  içine  geçişini sağlarken, güneş kontrolü,  ısı yalıtımı, güvenlik  kontrolü,  gürültü  kontrolü  ve  enerji  tasarrufu sağlayan yapı elemanıdır. Türkiye’de enerjinin % 33’ü yapılarda tüketilmektedir. Isı kaybının  % 30’u pencerelerden gerçekleşir. Pencerelerin de % 70-80’i camdır.

Geleceğin Cepheleri
Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin YILMAZ, geleceğin cephe sistemlerinde olması gereken özellikler ile ilgili teknik bilgiler verdi.

 

 

 

alurail

Dairesel - Kare - Dikdörtgen ve Electron Seri Korkuluk Sistemleri Teknik Şartnamesi
Yeni Nesil Korkuluk Sistemleri Alurail’in Genel Müdürü Tolga ÖRSMAN Dairesel, Kare – Dikdörtgen ve Electron Seri Korkuluk Sistemleri Teknik Şartnamesi konusunda okuyucularımızı bilgilendirdi.

Giydirme Cephe Sistemlerinde Sınıflandırma Kriterleri
Asaş Alüminyum Sistem Profilleri Teknik Müdürü Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR, cephe ve sistem tasarımcısı olarak giydirme cephe sistemlerinde sınıflandırma kriterleri ile ilgili bilgiler verdi.

Powered by OrdaSoft!