teknik 28aa

Isı Yalıtımlı Alüminyum Profiller İçin Poliamid 6.6 Isı Yalıtım Profilleri
Poliamid 6.6, mühendislikte çeşitli amaçlarla kullanılan sert, dayanıklı, rijit bir malzeme olup, içine %25 oranında cam elyafı ilave edilerek oluşturulan tipi, ısı yalıtımlı alüminyum profillerin üretiminde yalıtım fitili olarak kullanılmaktadır.

 


teknik 28aBu yazıda, %25 oranında cam elyafı içeren Poliamid 6.6 profili, kısaca poliamid profil ya da PA profil olarak adlandırılmıştır.
Isı yalıtımlı alüminyum profillerin üretiminde, yalıtım fitili (köprüsü) olarak kullanılan PA profillerin kalitesi ve teknik özellikleri, bu profillerle yapılan pencere, cephe ve kapıların kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.
İki ayrı alüminyum profilin ısı yalıtım köprüsü ile birleştirilerek tek bir ısı yalıtımlı alüminyum profil haline dönüştürülmesi ve bu profille imal edilen doğramanın ömür boyunca sağlıklı bir şekilde kullanılması, ısı yalıtım fitili malzemesi ile alüminyum profilin sıcak ya da soğuk ortamlarda tam bir uyum içinde bulunması ile mümkündür.
Bu uyum, ısı yalıtım fitil malzemesi olarak içinde %25 cam elyafı bulunduran poliamid ile mümkün olmaktadır. Alüminyum Mimari Sistemler terminolojisinde, kısaca poliamid profil (PA Profil) olarak adlandırılan bu malzeme, Avrupa standartlarına uygun güvenli ısı yalıtımlı alüminyum pencere, ısı yalıtımlı alüminyum cephe (fasad) ve ısı yalıtımlı alüminyum kapı yapmakta kullanılan ve dünyaca ünlü alüminyum sistem üreticilerinin tercih ettiği tek malzemedir.
Poliamid profillerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar ortamdaki nem, içindeki cam elyaf miktarı, teknik özellikleri şunlardır:

Poliamid Profil ve Nem
Poliamid (PA) profillerin stoklanmasında nemden etkilenmeyecek şekilde kuru ve korunmalı bir ortamda stoklama yapılmalıdır. Nemli ortamda bulunan PA profiller %2 oranında nem absorbe edebilir, bu durum PA profilin boyutlarının değişmesine neden olduğu gibi mekanik özelliklerinin
%40 oranında zayıflamasına neden olur. Eğer PA profil su ile doğrudan temas ederse bünyesine %6 oranında su absorbe eder ki, bu durum mekanik özelliklerine daha fazla zarar verir. PA Profilin tedarikçisi ürünün kuru haldeki mekanik özelliklerini müşterisine vermelidir. Böylece kullanmadan önce yapılacak olan mekanik testler ile ürünün nakliye ve depolama şartlarından dolayı özelliklerini muhafaza edip etmediği anlaşılabilir.
teknik 28bBünyesine rutubet almış bir PA Profil ile yapılan ısı yalıtımlı alüminyum profil toz boyama işleminden geçirilecek olursa, boya pişirme işlemindeki sıcak ortamda buharlaşan nem nedeniyle PA profilin boyutları küçülür, bu da ısı yalıtımlı alüminyum profilin yalıtım fitiline olan kayma direncinin %30 kadar düşmesine neden olur. Bu nedenle, poliamid profiller ile alüminyum birleştirilmeden önce alüminyum profildeki fitil kanallarına yeterli derinlikte tırtıl dişi açılmalı ve PA profil kanallara geçirildikten sonra yeterli derecede sıkıştırma yapılmalıdır. (Bu konuyla ilgili olan standardın adı TS EN 14024 Metal profiller Isı bariyerli Mekanik performans Değerlendirme için gerekler, kanıtlar ve deneyler)

Poliamid Profillerin Teknik Özellikleri
Isı yalıtımlı alüminyum profil üretiminde yalıtım fitili olarak kullanılacak poliamid profilin denge durumunda teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
Çekme dayanımı = min. 50 N/mm2 – ISO 527
Kopma uzaması = min. 7% – ISO 527
Çekme modülü = min. 2000 N/mm2 – ISO 527
Yoğunluk = 1,30 ± 0,05 gr/cm3 – ISO 1183
Sertlik = 78 ShD – ISO 868
Cam elyaf miktarı = 25 ± 2,5% – ISO 3451
Ergime derecesi = > 250°C – ISO 3146
Isı iletkenlik katsayısı = 0,3 W/m*k
teknik 28cYukarıdaki özellikler için bir standart bulunmamakla birlikte genel olarak alüminyum mimari sistem sektöründe dünyaca kabul edilen firmalar bu teknik özellikleri geçerli kabul ederek üretim yapmaktadırlar.
Ergime sıcaklığı: İçinde %25 oranında cam elyafı bulunduran poliamid profilin ergime sıcaklığının 250°C olması, önceden fitille birleştirilmiş ısı yalıtımlı alüminyum profilin boyama işleminden geçirilmesini mümkün kılmaktadır. Eğer cam elyaf miktarı daha az olursa bu durumda PA profilin ergime sıcaklığı düştüğü gibi mekanik özelliklerde zayıflama görülür.

Yoğunluk: Poliamid profilin yoğunluğu önemli bir kalite göstergesidir. Poliamid profilin yoğunluğunun ölçülmesi kullanıcıların en kolay şekilde kalite testi yapabileceği bir yöntemdir. Düşük yoğunluk malzeme içinde boşluklar bulunduğunu ve/veya cam elyafı oranının düşük olduğunu belirtir ki bu durum daha düşük mekanik değerler ve daha yüksek nem absorbe etmek demektir, dolayısı ile düşük kalite malzeme demektir. Bu nedenle, poliamid profilin yoğunluğu kontrol edilmeli ve düşük yoğunluklu olanlar ısı yalıtım fitili olarak kullanılmamalıdır.

Giriş Kalite Kontrolu:
%25 cam elyaf içeren poliamid profili ısı yalıtım fitili olarak kullananlar tedarikçilerinden temin ettikleri profillerin kalitesini kontrol edebilirler. Bunun için yapılması gerekenler:
1Ölçü kontrolü
2Gramaj (kg/m) kontrolü
3Yoğunluk kontrolü
4Sertlik, çekme dayanımı vb mekanik özelliklerin kontrolü Bu kontroller sonunda belirtilen teknik özelliklere uygun değerler bulunmalıdır. Aksi halde söz konusu malzeme kullanılmamalıdır.

Poliamid Profillerin Depolanması:
Poliamid profiller yağıştan, rutubetten, direkt güneş ışınlarından ve tozdan korunacak şekilde kapalı ortamda depolanmalıdır. Gerek nakliye sırasında gerekse depolanırken ıslanmamalarına son derece dikkat edilmelidir. Poliamid profil demetleri sandık ambalajdan çıkarılıp depolanmaları gerektiğinde boyuna doğruluklarını koruyacak şekilde düz yüzey üzerine konulmalıdırlar. Aksi halde poliamid profiller kalıcı deformasyona uğrayabilir.
Avrupa EN 14024 standardına uygun Isı yalıtımlı alüminyum profil üretimi için ALFAMID Poliamid profilleri ISO 9001 Kalite Güvence Sistemine sahip tesislerde, üretilmekte ve ATG Teknik Onay Belgesi’ne sahiptir.


Timuçin ULUCAK
www.noktametal.com

teknik 28d

 

 

Powered by OrdaSoft!