winart teknik haberDoğrama Montajında Körkasa

Günümüzde, alüminyum ve PVC gibi seri üretime dayalı endüstrileşmiş kapı pencere sistemlerinde kasa kanat cam ilişkisinde su ve hava sızdırmazlığı sağlayan ve doğrama kesitinde ısı köprülerini engelleyen detay çözümlerinin oldukça gelişmiştir. Bununla birlikte duvar elemanın bir bileşeni olarak pencerenin, dış etkenler karşındaki performansının tek başına iyi derecede olması yeterli değildir.

Yapı kabuğunun diğer bileşenleri ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, pencerenin duvar ile ara kesitini oluşturan birleşim detaylarının, yapı kabuğunun toplam performans düzeyi üzerinde ki belirleyici etkisi yadsınamaz.

Vurgulanan bu önemenin altında bulunan kapı ve pencere montajında kullanılan, görünmeyen ama bir o kadarda ürünün ayakta kalmasını sağlayan montaj elemanına körkasa diyebiliriz. Doğramanın sağlam ve sağlıklı bir şekilde montajını sağladığı gibi diğer bileşenler içinde mastar görevini üstlenir. Zaman içinde doğrama profillerinde değişiklik söz konusu olduğunda da sabit kalıp bağlantıda bulunan tuğla, sıva, kompozit vb. elemanların zarar görmeden montaj imkânı sağlamaktadır. Doğramayı direk tuğla duvara monte ettiğinizde daha çok tadilat işlemleri çıkacağı gibi yalıtım sorunlarını da beraberinde getirecektir.

Öncelikle pencere doğraması ile duvar arasında ölçüleri standartlarca belirlenmiş bir miktar boşluk payı bırakılması gerekmektedir. Bu pay, hem pencerenin montaj sırasında duvar düzlemine yerleştirilmesinde kolaylık sağlamak hem de bina hareketlerinden ve doğramanın ısısal farklar neticesinde genleşmesinden kaynaklı gerilmelerin ve deformasyonların oluşmaması için gereklidir

Doğrama montajında denizlik uygulamalarında içten dışa tek parça halinde uzanan doğal taş denizlik uygulamalarında, ısı geçişinden dolayı terleme ve yoğuşma oluşmaktadır. Körkasalı montajlarda denizlik iki ayrı parça halindedir. Körkasayı oluşturan metal profil ısı köprüsünü tamamlayıcı rol oynamaktadır.

Isı köprüsü oluşmaması aynı zamanda buhar geçirimsizliği sağlamak için ideal sınır belirleyicidir. İç-Dış duvar geçişinde köprü oluşturan körkasa ısı farklılıklarındaki ani soğuma veya ısınmayı kademelendirmektedir. Bu sebeple montaj boşluğu ısı elemanları taş yünü montajı yapılacak şekilde verilmelidir.

Diğer taraftan dıştan kör kasayı kapatacak binili doğrama profili su sorunu kısmen önlemektedir. Kör kasanın varlığı duvar bileşenlerinde ısı yalıtımı kadar sıva ile birleşimi içinde önemlidir. İçte ve dışta fuga elamanı kullanarak birleşimlerdeki çatlamalar engellenir. Bu bölüme yapılacak silikon ve benzeri mastik yalıtımlar ikincil yedek bir önlem oluşturmaktadır. Tasarlanan detaylarda silikon, uygulama esaslarına ters düşmeyecek ve dış etkenlerden mümkün oldukça korunacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca kör kasa duvarlarda mutlaka sıva içine gömülmeli; denizliklerde ise suyun tırmanmasına engel olacak fiziksel bir bariyer üzerine konumlandırılmalıdır.

Bunun için kör kasa montajında mekanik montaj kullanılmalıdır. Dübelli ve özel vidalı çözümlerinde ısısal genleşmelere için ön görülen montaj boşluğunun fazla verilmesi durumunda bağlantı elemanlarının fazla sıkılmasına sebebiyet verebilir. Fazla sıkılma durumunda profil üzerinde çökmeler veya çerçeve geometrisini bozan sehimler, gönye bozuklukları oluşabilir. Montajda kaynak kullanımından kaç ılınılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kaynak yapılacak bölge boya ile korumaya alınmalıdır.

karakalem 60a

Tercih edilen körkasa yüzey işlemi sıcak daldırma galvanizdir. Ön görülen galvaniz kalınlığı min 65 mikrondur. Körkasa birleşimlerinde tecih edilen 45˚ derece birleşimdir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 90˚ derece kabul edilebilir. Bu birleşimin tamamlanması için açıkta kalan kutunun ağzı kapatılmalıdır.

Doğrama kasa profili ile körkasa ebadı uyumlu olması, kasa profilinde kör kasa ölçüsü adaptör parçaları kullanılması, beraberinde birçok detayı getirmekte ek iş yaratmaktadır.

Özetle inşaat sektörünün eksiklerinden, belli standartları denetleme sorunu yaşamamızdan ve tatbikî en önemlisi işçilik kalitesinin yetersizliğinden dolayı, hataları gidermek amacı ile körkasa kullanılmaya başlanmıştır. Körkasalı montaj uygulamalarında en azından ısı köprüsünü engellemek üzere, metal profil ile iç duvar ve dış duvar yüzeyinde yer alan denizlik parçaları arasına yalıtım malzemesi yerleştirilmelidir. Hatalı uygulamalarda ısı köprülerinin oluşması sonucunda yoğuşma ve buna bağlı olarak insan sağlığını tehlikeye atacak rutubet küflenme sorunları yaşanmaktadır.

İnsan sağlığını etkileyecek uygulamalardan kaçınılmalı, önemsiz gözüken aslında kapı pencerenin bel kemiği olan körkasa imalatlarına önem verilmelidir.

Powered by OrdaSoft!