dr.caglar bekirogluPolimer Sektöründe Sürdürülebilir Mühendislik Çözümlerine Giriş

Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörleri polimer endüstrisindeki tüm teknik bölümlerde (üretim, kalite, proses geliştirme, metot, AR-GE, enerji, sürdürülebilirlik, SEÇ, teşvikler, proje, yatırım, vb.) çeyrek asrı aşan tecrübemi, EYT sonrası, “Freelance Technical Consultant” olarak, yabancı ve yerli firmalara danışmanlık hizmeti sunarak paylaşıyorum.

Amacım; polimer sektöründe geleneksel, kısa vadeli ve kolay tekrarlanabilir kızıl okyanustaki düşük karlılık yerine; ürün, proses, hizmet, iş modeli, pazarlama gibi alanlardaki yenilikler yoluyla farklılaşarak yüksek karlılığa erişmenin somut, çalışılmış proje örnekleri ile reeldeki sonuçlarını paylaşmak ve sizlerle birlikte hayata geçirebilmektir.

Bu amaçla; uzun, orta ve kısa vadeli farklılaştırma çözümleri için aşağıda (ipuçları vermek amaçlı) yalnızca üçer adet çözüm önerisi sunulmuştur. Örnek sayısı, ihtiyaçlarınıza göre elbette ki çoğaltılabilir. Ancak bu makalede şu aşamadaki temel amaç, yaklaşımın anlaşılmasını kolaylaştıracak asgari sayıda çözümler ile konuyu aktarmaktır. (Detaylı bilgi için e-mail adresimden direkt temasa geçebilirsiniz.)

Uzun vadeli farklılaştırmaya konu olan Disruptive Innovations (Yıkıcı İnovasyon) için örnekler:

teknik 103a

DI1.) Duvar ile pencere arasındaki standart ölçü sıva için, satıh özelliklerini sağlayan ve son derece iletken olan metal kör kasanın, plastik kör kasa olarak çözümü.

teknik 103b

DI2.) Çok odacıklı, içi yalıtımlı, 7 odacık ve üstü odacıklı ve 80 mm üstü genişlikteki passive house için passive windows çözümleri; aynı ısı iletim katsayısını sağlayacak 3 odacıklı, geleneksel yalıtım malzemeleri olmayan teknolojik pencere çözümleri ile yapılabilir. Üstelik daha uygun fiyat ile!

teknik 103c

DI3.) Toplama, ayıklama, temizleme gibi zorluklarının yanı sıra, belirli yüzdelerde ancak birincil yerine ikincil ürünlere imkân veren geleneksel mekanik geri dönüşüm yerine, hurdadan orijinal hammaddeyi vererek birincil ürün kullanımına imkân sağlayan kimyasal geri dönüşüm.

DI1, DI2 ve DI3 örnekleri patente konu olup, uluslararası patent ile 20 yıl rakiplerin giremeyeceği ve yüksek kârlılık sunan çözümlerdir. Ancak, teknik olarak çözümleri günümüzde var olsa da, girişimci ve vizyon sahibi melek yatırımcı desteğine ihtiyaç duyar. Önerilen melek yatırımcı desteği ile Teknopark içinde bu çözümleri hayata geçirmek içten bile değildir.

Orta vadeli farklılaştırmaya konu olan Incremental Innovations (Artımsal İnovasyon) için bazı örnekler:

teknik 103d

II1.) Laminasyonda kimyasal yüzey dağlama amaçlı primer miktarını azaltıp yapışma kalitesini arttırmak üzere; primer öncesi plazma yoluyla PVC profil yüzey geriliminin arttırılması.

teknik 103e

II2.) Her ne kadar mekanik filtre ve kimyasal su şartlandırma yoluyla iletkenlik ve yabancı madde miktarı kontrol edilmeye çalışılsa da, kalibrede vakum yoluyla yapışan su, içindeki partiküllerin kalibre yüzeyinde, profil yüzeyinde çizgi gibi kusurlara neden olmasının çok yüksek sertlikte ve yapışmaz özellikteki özel ve mikron seviyesindeki kaplamalar ile önlenmesi.

II3.) Kapalı çevrim ile ekstrüzyonda oluşan firenin, otomasyon ile in-line hattaki küçük ve ses yalıtımlı kırıcı ile kırılıp, kırığın orijinal hammadde hunusi bitişindeki kırık hunisine, önce tampon buffer alana alınıp takiben sabit miktarda kırık hunisi ile beslenmesi. Bu çözümde siparişi sıfır fireye yakın fire ile kapatmak mümkündür.

Kısa vadeli farklılaştırmaya konu olan, kolay tekrarlanabilen ve maliyet avantajı sunan çözümlere ait örnekler:

teknik 103f

MA1.) Sınai maliyet içinde yaklaşık %70 etkiye sahip dryblend (kuru karışım) içindeki CaCO3 (kalsit) gibi dolgu bileşen yüzdesini arttırırken, üründe gevreklik problemini, hammadde stok koşulları, dryblend bekleme koşulları, vakum yerine mekanik taşıma, mil seviyesi yerine vakum dolmadan boğaz dolu çalışma için burgu&kova’nın seçilen dryblend’e göre analizi gibi yollarla çözmek.

teknik 103g

MA2.) Ekstrüzyon prosesinde üretim hızı, ortam sıcaklığı, soğutma suyu debisi, sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak yetersiz soğutma nedeniyle PVC profil içinde saklı kalan iç gerilmelerin; stok, nakliye, pencere laminasyonu, pencere üretimi ve montaj gibi aşamalarda, ısıya ilk maruz kaldıklarında muzluk şeklindeki boysal eğrilmelere konu müşteri şikayetleri ve bu şikayete ait maliyetleri doğru tespitler ve teknik çözümler ile ortadan kaldırmak mümkün. Ekstrüzyon kritik parametreleri, gerekli sensör entegrasyonu gibi çözümlerle dinamik olarak ERP, MRP, CRM ile eş çalıştırılarak, OEM sonuçları iyileştirilerek, hem kalite arttırılabilir hem de maliyet azaltılabilir.

MA3.) Ekstrüzyon hattı devirme masası sonunda bulunan kamera sistemi ile ışıklı ve/veya sesli ikaz ile ölçüsel sapmaları anında ve yerinde ilgililere bildirilerek, kaliteyi arttırmanın yanı sıra, fire ve zaman gibi kayıpların da azaltılması mümkündür.

teknik 103h

Powered by OrdaSoft!