Tek Taraflı Bakış, Ekonomiyi Çöküşe Götürüyor

Gün geçtikçe daha da kötüye giden ekonomimizin düzelebilmesi için kapsayıcı teşhis ve çözüm önerileri ile güvenilir karar uygulayıcılar şart! Hasta ekonomimize doğru teşhis konulamadığından ne yazık ki çoklu organ yetmezliğinden ekonomimizi bitkisel hayata sokmak üzereyiz. Bütün zorluklara rağmen ekonomiyi canla başla çalışan KOBİ ve sanayicimiz ayakta tutuyor.

Gerek pandemi sonrası dünya ekonomisinde ortaya çıkan krizler gerek enerji krizi ve ülke içerisinde ekonominin yeterince iyi yönetilememesi hızla ülkemizi nakit akışı sıkıntısına sürüklüyor. Ekonomiyi yönetenlerin piyasayı her yönüyle iyice değerlendirmeden verdiği kararlar, ekonomiyi bir taraftan düzeltirken diğer taraftan büyük zarar veriyor ve bu durum tüm özverisi ile çalışan KOBİ ve sanayicilerimize çok büyük yük oluyor.

Doğru tetkik ve teşhisler yapılmadığı için ekonomide alınan her karar durumu daha da kötüye götürüyor. Bu gidişe bir “dur” demek; ekonomi kararlarının daha kapsamlı düşünülerek ve araştırılarak alınması, bu kararlar alınırken tüm sektörlerin en ince detayıyla incelenmesi, herkesin faydasına olacak kararların alınması, güvenin yurtiçinde ve dışında bütün sektörlerde sağlanması ile mümkün.

Vatandaşın şikayeti ve sıkıntısı belli. Vatandaş yarın için endişe duyuyor ve çocuklarının istikbalinin de karanlık olmasından korkuyor. Çarşı pazar ateş pahası, kazançlar TL bazında artsa da bu artış enflasyona yetişemediği için vatandaş artmış kazancına rağmen eski refah seviyesine yetişemiyor, aldığını yerine koyamıyor.

KOBİ’ler ve sanayiciler birkaç ay önce aldıkları ürünleri sattıklarında kazandıkları parayla bugün stoklarını yerine koyamıyorlar. Birçok sektörde üretip satış yaparak kazanmaya çalışmaktansa hammadde stoğunu elinde tutmak daha karlı hale geldi. Bu durum sanayicimizi üretirken de zarara sokmakta, sanayici sattığı üründen zarar etmekte.

Kendini çeviremeyen bu düzende KOBİ ve sanayiciler her geçen gün iş yapmakta daha da zorlanıyor.

Bütün zor koşullara rağmen ayakta durmaya çalışan KOBİ ve sanayicilerimizin son zamanda oluşan sektörel hammadde tekelleşmesiyle işletmelerini faaliyette tutması imkansızlaşıyor. Hammadde temininde sektörlerin tekelleşmesi firmaların ve üreticilerin hammaddeye ulaşmasını gittikçe zorlaştırıyor. Bu krizden faydalanmak isteyenlerin tekeline düşen sektörlerde fiyatlar ateş pahası oluyor. Yüksek fiyatlara rağmen bu sektörlerde hammaddeye ulaşım da çok zorlaşıyor. Hammaddeye ulaşmadaki gecikmeler ve pahalılık üreticinin fiyatlarına yansıyınca, son halka olan vatandaş da ürünleri çok daha pahalı fiyatlardan almak zorunda kalıyor. Bu zincirin kırılması, KOBİ ve sanayicilerimizin daha çok üretmesi ve vatandaşımızın daha kaliteli ürüne daha ucuz fiyata ulaşması için devlet yöneticilerimizin hızla karar alıp uygulaması elzemdir.

Ülkemizi yönetenlerin bu tekelleşmeye bir “dur” demesi, KOBİ ve sanayicimizin yanında olarak onların üretmesini desteklemesi ekonomimize can vermesi ve ekonomimizin büyümesini engelleyen bu tekelci üslubun cezalandırılmasıyla ekonomimizin en parlak günlerine kavuşacağına inanıyorum.

Tekelin önlenmesi ve üretimin artmasıyla piyasaya girecek nakit akışı sayesinde ekonomimizin güzel günlere kavuşacağına inanıyorum. 

Padişaha sormuşlar, “”Kaç tane dostun var?” diye. “Tahttan inince belli olur.” demiş.

Ekonominin sağlığına kavuştuğu güzel günler diliyorum.

Sağlıcakla kalın.

fikret yilmaz 77

Powered by OrdaSoft!