Alacakların Yeniden Yapılandırılmasının Kazanımları

Kısaca vergi affı ve matrah artırımı başlıklarıyla özetlenebilecek ‘‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih ile 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlete ait vadesi 30 Nisan 2021’e kadar olan borçların birçoğu, borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilecek.

7326 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini veya peşin ödemeyi tercih etmişlerse ilk taksit ödeme süresi içinde borcun tamamını 30.09.2021 tarihine kadar, (bu tarih dâhil) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar, (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.

Birden fazla ve farklı vergi dairesine olan borçlar için ayrı ayrı ilgili vergi dairelerine başvuru yapılması gerekiyor. Vergi dairlerinden vergi düzenlemeleri gereği alacağı olanlar ise bu iade haklarını mahsuplaşma suretiyle borcundan düşürülmesini talep edebilecek. 7326 sayılı Kanun ile düzenlenen vergi affı hususundaki başvurular neticesinde kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreler için faiz işletilmeyecek.

Borcu olup da bahsettiğimiz kanundan faydalanarak borcunu ödemek isteyenler başvurularını yaparken 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçebilecekler. Her taksit ödemesi ikişer aylık aralıkta yapılacak olup, başvurunun kabulünden sonra taksit seçimi daha uzun bir taksit seçimi ile değiştirilemeyecek. Başvuru esnasında tercih edilen taksit seçeneğinden erken bir ödeme yapılması halinde ödeme miktarı ilgili mevzuat gereğince tekrar hesaplanır ve düzeltilir.

Yapılan düzenlemeye göre; hesaplanan borç tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi olan 30 Eylül 2021 tarihinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, çeşitli indirimler söz konusu olup, bu hususta mali müşavirler ve avukatlardan destek alınmasını tavsiye ediyorum. Kanun’da, Cumhurbaşkanı’na, bu Kanun ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırsa; başvuru ve ödeme tarihleri 1’er ay uzayacak.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana www.sinannesne.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

sinan nesne 89a

Powered by OrdaSoft!