Kaplamalı Camlar Coated Glass

Float teknolojisi ile üretilen düzcamlara özellik kazandırmanın en önemli yolu yüzey kaplama teknolojileridir. Bu alanda hat üstü ve hat dışı olmak üzere birçok teknik kullanılabilmektedir.

 

 


Enerji tasarrufu ve çevreye yönelik olarak üretilen “güneş ve ısı kontrol camları” dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde, artık düzcamın yerini alan ürünlerdir. Günümüzde büyük düzcam üreticileri enerji tasarrufunu arttırmaya yönelik güneş ve ısı kontrol camlarını üretmekte, yüksek performanslı camlar gibi katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermekte ve ürün çeşitlerini arttırmaktadır. Türkiye düzcam sektöründe rekabet gücünü korumak adına bu paralelde yüksek teknolojiye dayanan ve değer artışı meydana getiren bu ürünlere ağırlık vermektedir. Yüksek performansa sahip nitelikli yalıtım camları “low-e” ve “solar low-e” ,ısı kayıplarını tek cama göre ise %50 oranında azaltmaktadır. Ülkemizde mevcut tüm konutlarda nitelikli yalıtım camlarının kullanılması durumunda, Türkiye’de her yıl 2,5 milyar $’lık tasarruf sağlanabileceği öngörülmektedir. Yeni binalarda yalıtımlı camların kullanımını teşvik eden “TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı” nın 2008’de yürürlüğe girmesiyle enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

fikret yilmaz 62a

Surface coating technologies are the most important way to give properties to flat glass produced with float technology. Many techniques can be used in this field, both on-line and off-line. Energy-saving and environmentally friendly products “solar and heat control glasses” are the products that replace flat glass in developed countries around the world. Today, large flat glass manufacturers produce solar and heat control glasses to increase energy savings and focus on high value-added products such as high-performance glasses and increases product range. Turkey in order to preserve competitiveness in the flat glass sector parallel to this, Turkey focuses on these products which are based on high technology and increase value. High performance insulating glasses “Low-E” and “solar Low-E” reduce heat losses by up to 50% compared to single glazing. In the case of using qualified insulation glasses in all existing houses in our country, saving $ 2.5 billion each year in Turkey is anticipated to be provided. The use of energy-saving products has become widespread with the introduction of the TS 825 Thermal Insulation Rules Standard in 2008, which encourages the use of insulated glass in new buildings.

fikret yilmaz 62b

Powered by OrdaSoft!