mimarlik vakfi Mimarlık Vakfı, Faaliyetlerini ve İşbirliklerini Geliştirerek Kamu Yararına Vakıf Olmayı Hedefliyor

Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend CEYLAN ile vakfın kuruluşundan bu yana gösterdiği faaliyetler ve hedefleri hakkında bilgi aldığımız, İMSAD üyeliğinin vakfın faaliyetlerine sağlayacağı katma değere dikkat çektiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik.

 

 

 

 

mimarlik vakfi 83a

Mimarlık Vakfı olarak ne zaman kuruldunuz, kaç üyeniz bulunuyor? Kurulduğunuz tarihten bugüne ne tür çalışmalar gerçekleştirdiniz?

TMMOB Mimarlar Odası Yöneticileri ve ülkemizin ileri gelen mimarlarının uzun süre üzerinde çalışmakta oldukları; mesleki, sosyal, ticari, sanatsal; birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösterecek kuruluşları bünyesinde barındıracak bir çatı örgütlenmesinin vakıf kurulması ile sağlanacağı düşüncesinde yoğunlaşması sonucunda Mimarlık Vakfı’nın kuruluş çalışmalarına başlanmıştır.

Mayıs 1995’te TMMOB Mimarlar Odası Yıldız Sarayı’nda yapılan geniş katılımlı toplantıda Vakıf Senedi taslağı üzerinde yapılan tartışmadan sonra hazırlanan taslak metin 1995 yılı sonuna kadar eleştiri ve katkılara açık tutulmuş ve mimarların katkıları ile zenginleştirilmiştir.

Mimar Asım Mutlu başkanlığında kurucu yönetim kurulu olarak görevlendirilen yedi kişi açılan hesaba üç kilogram gümüş karşılığı 18 milyon lira yatırmışlardır. 1995 yılı sonuna kadar açık kalan bu hesaba 126 gerçek kişi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi adına 2 kişi ve Mimarlar Odası 14 Şubesi adına birer kişi olmak üzere toplam 142 kişinin para yatırması ile vakfın kuruluş sermayesi oluşmuştur. Vakıf senedinin 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Mimarlık Vakfı’nın (MİV) kuruluşu gerçekleşmiştir.

Mimarlık Vakfı’nın amaçları şunlardır:

 • Mimarlık mesleğinin gelişmesini, ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak.
 • Tarihsel çevreyi ve uygarlık birikimini geleceğin uygarlığına ve mimarlık mesleğine esin kaynağı olarak değerlendirmek, bu yöndeki gayretleri özendirmek.
 • Mimarlık alanında araştırmalar yapmak, araştırma yapanları desteklemek ve bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışında tanıtıp, yaygınlaştırmak.
 • Gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek.
 • Bu doğrultuda oluşacak mimarlık meslek ahlakını dayanışma ruhu üstünde yükseltmek. Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak.
 • Dokümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi enstitünün destek birimlerini kurmak ve işletmek.

Mimarlık Vakfı’nın faaliyet alanları şunlardır:

 • Öncelikli hedefimiz Mimarlık Vakfı’na kaynak yaratmaktadır.
 • MİV’e kazandırılan gelirler ile MİV amacına yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
 • MİV’e yapılan bağışların mimarlık ortamına katkı sağlayan somut eylemlere harcandığının yaygın bir şekilde mimarlık ortamında paylaşılacaktır.
 • Uzun vadeli hedefimiz ise Birlikte Üretmek Üzere Mimarlık Vakfı’na “Kamu Yararına Vakıf” özelliği kazandırmaktır.

26 Ocak 1996’da ilk adımı atılıp, 26 Haziran 1996’da kurulan Mimarlık Vakfı;1997 yılında kurulan Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (Sandık) (daha sonra yönetmelikte yapılan değişiklikle 2011 yılında özgün yönetimi ile değişen Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı MİV- SAN), 1999 yılında Kurulan MİV Enstitü, 2004 yılında kurulan MİV İktisadi İşletme, 2011 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile yönetim sistemi özgün hale dönüştürülen Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN)  olmak üzere bileşenleri ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

MİV Kurucular Kurulu güncel üye sayısı; 159 bireysel (mimar) üye ve 29 Kurumsal (TMMOB Mimarlar Odası ve Şubeleri) Üye olmak üzere toplam 188’dir. Vakfımız aynı zamanda ICOMOS, Europa Nostra Türkiye, SEWC-19 ve MİAK’ın üyesidir.

mimarlik vakfi 83b

İmza attığınız projelerden örnekler verebilir misiniz?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuz TMMOB Mimarlar Odası yanında meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik gereksinimlerini karşılamak, topluma ve mimarlık ortamına katkı koymak ve özgün mimari eserlerin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Mimarlık Vakfı; Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN), Mimarlık Vakfı Enstitü (MİV Enstitü), Mimarlık Vakfı İktisadi İşletme (MİV İşletme), Mimarlık Vakfı Kitabevi (MİV Kitabevi) olmak üzere Mimarlık Vakfı çatısı altındaki bileşenleri ile birlikte çeyrek yüzyılı aşan süredir çalışmalarına devam etmektedir.

Dokümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek, mimarlık alanında araştırmalar yapmak, yapanları teşvik etmek, mimarlığın kuramsal tartışmalarını canlandırmak, mimarlık arşivi oluşturmak, MİV-Mimarlık Müzesi kurmak, gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek, çeşitli konularda kabul görmüş firmalardan acentelik veya temsilcilik almak, kültürel ve turizm faaliyetleri, mimarlık alanına yönelik etkinlikler, basım gibi işler faaliyet alanlarını kapsamaktadır.

Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend CEYLAN olarak sektörde kendinizi nasıl konumluyorsunuz? Bize biraz kendinizden ve hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz?

Kabul ederseniz bu sorunuza Mimarlık Vakfı Başkanı olarak değil Bülend CEYLAN hakkında bilgi vererek yanıt vereyim. 1951 yılında babamın görevi nedeniyle atanmış olduğu Bitlis’te doğdum. Babamın 1962 yılında İstanbul’a atanmasıyla Sarıyer Orta Okulu ve Beşiktaş Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ giriş sınavına girdim. Sınavı kazanarak 1968-1969 eğitim döneminde başladığım İTÜ Müh. Mim. Fakültesi’nden 1972 yılında Mimar diploması ile mezun oldum. Çocukluk hayalim olan mimarlık mesleğim ile gurur duyuyorum. Lisans üstü eğitimimi İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayıp, Yüksek Mühendis diploması aldım.

Üniversitenin ikinci sınıfında stajyer mimar olarak çalışmaya başladığım İNTES İnşaat A.Ş.’de ilk 8 yılı (Tepebaşı Ordu Yardımlaşma Oteli İnşaatında Saha Mühendisi, Tofaş- Aygaz Zincirlikuyu Tesisleri İnşaatında Şantiye Şefi Yardımcısı) şantiyelerde olmak üzere 16 yıl farklı kademelerde çalıştım. Tofaş-Aygaz Zincirlikuyu Tesisleri İnşaatı tamamlanınca İntes A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Genel Sekreter, Asil Çelik Fabrika İnşaatı İnce İşler Denetçisi, Planlama Baş Mühendisi, Teknik Müdür gibi unvanlarla görev yaptım.1986 yılında Koza İnşaat A.Ş. yönetiminin daveti ile Koç Topluluğu bünyesindeki Koza İnşaat A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Uygulama Maliyet Planlama Müdürü olarak çalışmaya başladım. Koç Topluluğu’nun iki inşaat şirketi olan Koza İnşaat A.Ş. ile Garanti İnşaat A.Ş.’nin birleşmesi sonucunda Kalite Kontrol Müdürü görevini yürütürken, Destek ve Lojistik Grup Müdürü görevine atandım. 1998 yılı sonunda Garanti- Koza İnşaat A.Ş.’den kendi isteğim ile emekli olarak ayrıldıktan sonra Kıraça Holding bünyesindeki Kar İnşaat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldım. Bu süreçte Karsan Fabrika İnşaatı, Karland Showroom inşaatını gerçekleştirdik.

2002 yılından itibaren de danışmanlık yapmaya ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaya başladım. Mesleki deneyim ve bilgi birikimimi meslektaşlarıma aktarmak amacıyla 2000 yılından itibaren TMMOB Mimarlar Odası’ndaki çalışmalara gönüllü olarak katkıda bulunmaktayım. 53 yıla varan çalışma yaşamımda devam eden mesleki çalışmalarımın yanı sıra, topluma hizmet etmek, yarar sağlamak amacıyla sağlığım elverdiği sürece sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev almaya ve çalışmaya devam edeceğim.

Vakfın 2023 ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acil olarak gerçekleştirilmesini planladığınız projeleriniz var mı?

Öncelikli hedefimiz MİV’e kaynak yaratmaktır. Böylece MİV’e kazandırılan gelirler ile MİV amacına yönelik çalışmaların artmasını sağlamak, MİV’e yapılan bağışların mimarlık ortamına katkı sağlayan somut eylemlere harcandığını yaygın bir şekilde mimarlık ortamı ile paylaşmak, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yarattığı yıkım sonrasında kaybolan yörenin simge yapılarını yeniden inşa etmektir.

Uzun vadeli hedefimiz ise birlikte üretmek üzere MİV’e “Kamu Yararına Vakıf” özelliği kazandırmaktır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi, hepimizi çok sarstı ve yürekten yaraladı. Bölgedeki yurttaşlarımızın halen yaralarının sarılamamış olması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Mimarlık Vakfı’nın mimarlık ortamı ve inşaat sektörüyle yakın ilişkisi bulunmasının verdiği sorumluluk bilinci ile bölgedeki özellikle son beş yılda yapılan binalarda aşırı çökme ve hasar oluşması bizi çok üzmüştür.

Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN) aracılığı ile mümkün olduğunca depremden zarar gören mimar meslektaşlarımıza maddi manevi desteklerde bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz. Gerek kurucumuz olan TMMOB Mimarlar Odası gerekse TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları Yetkililerinin aykırı yapılaşmaya yönelik sürekli uyarılarına rağmen, şehircilik ilkelerine aykırı planlama ile mevzuata uymayan yapılara izin verilmiş olmasını anlamak mümkün değildir.  Mimarlık Vakfı olarak deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve konusunda yetkin uzman üyelerimizle her zaman olduğu gibi ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz.

Vakıf olarak ülkemizin deprem gerçeği karşısında hangi hızlı adımlar atılmasını öneriyorsunuz? Bu konudaki görev ve sorumluluklarınız neler? Hangi konularda desteğe ihtiyacınız var?

Mimarlık Vakfı olarak sürekli olarak dile getirdiğimiz; ülkemizde her alanda olduğu gibi inşaat alanında da süregelen kural dışı uygulamaların engellenmesi ve sıkı bir denetim sistemi oluşturulması gerekliliğini tekrar vurguluyoruz.

Ülkemizin deprem gerçeği karşısında atılması gereken hızlı adımları şöyle sıralayabiliriz:

 • 1999 depreminden bugüne kadar ülkemizde farklı ortamlarda yapılan sempozyum, seminer, çalıştay gibi çalışma sonuçlarının, deprem konusunda yazılan makalelerin, bilim İnsanlarının ve konunun uzmanlarının görüşlerini belirttiği sözlü ve yazılı yayınların ivedi olarak bir araya getirilmesi.
 • Söz konusu belgelerin ortak paydası belirlenerek, yapılması gerekenlerin ve alınması gereken önlemlerin öncelik sırasına göre listelenmesi.
 • Bölge özelliklerine, zemin durumuna, bölge halkının ihtiyaçlarına uygun olarak tip yapı (konut, işyeri, okul, ticarethane vb.) projeleri oluşturularak, çağdaş, ekonomik ve hızlı yapım tekniklerinin ve zemin iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi.
 • Yukarıda yapılan çalışmalar doğrultusunda maliyet çalışmaları, iş planı, iş programı ve işin yapım etaplarının tespit edilmesi.
 • Yapılan tüm çalışmaların tamamlanmasını müteakip, hazırlanan uygulama projelerine, kurallara ve mevzuata uygun olarak inşaat yapım faaliyetine geçilmesi, yapım aşamasında kuralsız uygulamaların önlenmesi, hiçbir ödün verilmeksizin denetimlerin yapılması, bilimden uzaklaşmadan uzmanların uyarıları ve önerilerinin dikkate alınarak hazırlanmış uygulama projelerinde hiçbir şekilde değişikliğe izin verilmemesi.
 • TMMOB’ye bağlı meslek kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, özellikle de bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınması ve gereğinin yapılması.
 • Denetim kurumları çalışanlarının TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından eğitilmesi.

mimarlik vakfi 83c

İMSAD üyeliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Bu üyeliğin faaliyetlerinize ne tür katkılar sağlayacağına inanıyorsunuz? Değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Mimarlık Vakfı sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını yürütürken, mimarlık ortamı ile ilişkili diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmanın topluma daha büyük yarar sağlayacağı bilincindedir. Bu bilinçle; Türkiye’de inşaat malzemeleri üreten firmaların önde gelenlerinin bir araya gelerek kurduğu İMSAD yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda; İMSAD’ın Mimarlık Vakfı’nı öncelikle katkı koyan kurum olarak kabul etmesi ve sonrasında Mimarlık Vakfı’nı üyeliğe davet etmesinin önemi büyüktür. Çünkü mimarların projelerinin esere dönüşmesi tasarlanan binaların inşası ile mümkün olmaktadır. İnşaat malzemeleri de eserin oluşumuna en büyük değeri katan unsurlardır. Binaların hayata geçirilmesinde ulusal malzemelerin kullanılması, her gün üretilen malzeme niteliklerinin artmakta olması da başka bir değer taşımaktadır. Bu bağlamda İMSAD ile işbirliği içinde olmak, üyeleri arasında yer almak ve inşaat malzemeleri üreticileri ile doğrudan iletişim sağlayabilmek, Mimarlık Vakfı olarak hayata geçireceğimiz projelerde önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.

İMSAD’ın geniş iletişim ağının bulunması da Mimarlık Vakfı’nın inşaat sektöründe bilinirliğini artıracaktır. Böylece sektördeki firmalarla oluşan etkileşimle mimarlık ortamına ve inşaat sektörüne katkımızın artmasına yarar sağlayacaktır.

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Win&ARTProje - ALU&Art Dergileri olarak Mimarlık Vakfı’na yer vermek üzere talep ettiğiniz bu röportaj için Mimarlık Vakfı ve bileşenleri adına teşekkür ederim. TMMOB Mimarlar Odası, mimarları çatısı altında bir araya getiren, anayasanın 125. maddesine göre kurulmuş kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşudur. Mimarlar, mesleklerini icra edebilmek için TMMOB Mimarlar Odasına üye olmak zorundadır. Oysaki Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN), tüm mimarların gönüllü olarak üye olabileceği mesleki dayanışmanın, yardımlaşmanın ve birlikte sosyal ve toplumsal konulara çözüm üretilebilecek bir sivil toplum kuruluşudur. Sizin aracılığınızla mimar meslektaşlarımı Mimarlık Vakfı veya

MİV-SAN’a üye olmaya davet ediyorum.

Architecture Foundation Aims to Become a Public Benefit Foundation by Developing Its Activities and Collaborations

We had an interview with Bülend CEYLAN, the Chairman of the Architecture Foundation, in which we not only gained information about the activities and targets of the foundation since its establishment, but also drew attention to the added value that its İMSAD membership was expected to bring in the activities of the foundation.

Powered by OrdaSoft!