aselsan 1aASELSAN, Küresel Teknoloji Firması Olarak Türk Savunma Sanayisinin Vizyonunu Globale Taşıyor

Türkiye’nin savunma sanayide yakaladığı yerli ve milli başarısının mimarlarından biri olan ASELSAN, yerli yabancı 24 iştiraki ile global bir marka haline dönüştü.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “ASELSAN, sadece kendi ülke vatandaşlarının değil, dünyanın her yerinden insanların güvenliğine, yaşam kalitesine ve refahına katkı sunan küresel teknoloji firması olarak yoluna devam ediyor” dedi.

 

 

 

 

aselsan 1a

Türk savunma sanayinin yükselişine yön veren ASELSAN, Türkiye’nin yerli ve milli başarısının en önemli aktörlerinden biri olarak Türkiye ekonomisine sunduğu katma değeri her geçen gün yükseltiyor. 45 yıllık köklü tecrübesi ile savunma sanayinin liderliğini elinde barındırıyor. Son yıllarda ortaya konan inovatif ve yenilikçi çalışmaların hem ASELSAN’a hem de sektöre önemli kazanımlar sağladığına dikkat çeken ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, ASELSAN’ın yerli yabancı 24 iştiraki ile birlikte dünyanın en prestijli ilk 50 savunma sanayi firması arasına girerek Türkiye’nin dünyadaki vitrinine değer kazandırdığını vurguladı.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, yeni iştiraklerin ASELSAN’a katacağı değerler, yeni yol haritası, savunma sanayi sektörünün ortaya koyduğu başarı ve bu başarıda ASELSAN’ın sunduğu katkı ile gelecek vizyonu hakkında şu değerlendirmede bulundu:

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: “Yerel ve Global Boyutta Önemli Bir Markayız”

“ASELSAN, ülkemiz için milli ve yerli savunma teknolojileri geliştirip, üretme misyonu ile çıktığı yola, artık sadece kendi ülke vatandaşlarının güvenliğini sağlayan bir şirket olarak değil; dünyanın hemen her köşesindeki insanların güvenliğine, yaşam kalitesine ve refahına katkı sunan global bir teknoloji firması olarak devam ediyor. İnsanlığa ve gezegenimize hizmet eden bir teknoloji firması olarak, kritik teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmak, yetenek ve birikimimizi yurt içi ve yurt dışında hem sivil hem de savunma sektörleriyle paylaşmak amacıyla ortaklık kurma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İştiraklerimizin sayısı, stratejik yol haritamıza paralel olarak son yıllarda önemli bir artış gösterdi. Yurt içinde 15 ve yurt dışında 9 iştirakimiz ile yerel ve global boyutta önemli bir markayız artık.

Yurt içi iştirak yatırımlarımız ile oluşturduğumuz sinerjiyle teknolojik birikimimizin ülkemize yayılması gibi bir misyon üstlenirken, yurt dışı iştirak yatırımlarımızla da yabancı ülkelerle çeşitli işbirliği çalışmaları yürüterek ülkemizde geliştirilen teknolojinin dünya pazarlarına açılımına katkı sağlıyoruz. Geldiğimiz bu başarılı noktada, iştirak yatırımlarımızın ASELSAN’ın stratejik hedefleri ile uyumlu imkanlar oluştuğu sürece devam edeceğini de belirtmek isterim.”

Dünyanın İlk 100 Savunma Şirketi Sıralamasında 48’inci Sırada

ASELSAN’ın Defense News dergisinin hazırladığı dünyanın ilk 100 savunma şirketi sıralamasında bu yıl en büyük 48’inci savunma sanayi firması olarak yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “Önümüzdeki yıllarda, geliştirdiğimiz inovasyona dayalı çözümlerle ASELSAN’ı dünyada çok daha üst sıralara taşımak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Son yıllarda hızla artan ihracatımızın bu listede üst sıralara yerleşmemizdeki katkısı yadsınamaz. Farklı büyüklüklere ve faaliyet alanlarına sahip iştiraklerimiz ile ürün ve çözüm çeşitliliği sağlarken, etkin bir koordinasyonla verimli bir şekilde yola devam edeceğiz. Diğer yandan savunma sanayi; işbirliğinin, birleşme ve satın almaların en yoğun yaşandığı sektörlerden biri. Yürüttüğümüz iştirak ve şirket satın alım faaliyetleri, öncelikli olarak ülkemizde yine sektörün gelişmesi ve teknolojik yeteneklerin ekosistem içerisinde paylaşımının artırılmasına yöneliktir. Dünyada ve birçok teknoloji alanında yaşananın aksine ASELSAN, şirket satın alım faaliyetleri ile kendisine rakip gördüğü firmaları bünyesine katmayı değil, bu firmaların geldiği teknolojik seviye ile ASELSAN olgunluğunu harmanlamayı hedeflemektedir. Sektörün gelişmesi, alt yüklenicilerin sayısında ve yeteneklerinde yaşanacak artış, yerlileştirme çalışmalarının devamı çok daha güçlü bir savunma sanayi oluşumuna katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konya Silah Fabrikası ile Üniversite ve İş Dünyası Arasında Ekosistem Oluşturacak

ASELSAN’ın son yıllardaki en büyük başarılardan birinin de ASELSAN Konya Silah Fabrikası olduğuna değinen Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, fabrikanın önemini şu sözlerle açıkladı: “ASELSAN Konya Silah Sistemleri, Konya bölgesinde yer alan şirketlerin var olan yeteneklerinden azami ölçüde yararlanacak ve Konya’daki üniversitelerimiz ile tam bir işbirliği içinde çalışacak şekilde ekosistem oluşturacaktır. Fabrikamızın yeni nesil silah ve stabilize silah sistemlerinin yanı sıra savunma sanayi için özgün ürünlerin tasarlanacağı bir teknoloji üssü olmasını için çalışıyoruz. Türkiye’de üretilmeyen yeni nesil milli ve yerli silahların geliştirilmesi ile hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları yurt içi kaynaklardan sağlanmış olacak hem de silah sistemlerinin ihracatı için üçüncü ülkelerin muhtemel silah tehditleri gibi önemli bir engel ortadan kaldırılmış olacak. Bu adımın ülkemizin ihracatının artması açısından son derece olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz.

Ayrıca fabrikamızın bulunduğu bölgede 2021 yılı başında 1,5 milyon metrekarelik alanda açılacak olan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, sadece ASELSAN için değil; savunma sanayi, uzay ve havacılık endüstrisi için de önemli bir ekosistem oluşturacak. Konya’da beş farklı üniversitenin, farklı alanlarda makine, silah üretim altyapılarının olması bu ekosistemin hızlıca gelişebilmesi için önemli bir veri bizim için. ASELSAN ile çalışan firmaların bölgede yer kiralamaya yönelik girişimlerde bulunmaya başladıklarını biliyoruz.”

Pandeminin Olumsuzluklarını Fırsata Çevirdi

2020’nin ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir yıl olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2020 yılı değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Rakamlara baktığımızda, 2020 yılı 9 aylık dönem sonunda 9,5 milyar dolara ulaşan bakiye, siparişimizin devamlılığına, yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları kapsamında Ar-Ge harcamalarına ve yatırım harcamalarına ağırlık verdik. Bu doğrultuda geride bıraktığımız 9 aylık dönemde bin 100 yeni istihdam oluşturmak üretim ve insan kaynağı gücümüzü daha da sağlamlaştırdık. Zorlu geçen bu dönemde sektörde sahip olduğu teknolojik liderlik misyonunu aynı zamanda yurt dışı pazarlara da taşıyan ASELSAN, 2020 yılının dokuz ayında toplamda 746 milyon dolarlık yeni sipariş aldı.

Milli Solunum Cihazı Üretimine Yönelik Konsorsiyumun Üyelerinden Biri Oldu

Pandemi koşulları ile değişen ihtiyaçlar sonucunda ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız liderliğinde başlatılan milli solunum cihazı üretimine yönelik konsorsiyumun üyelerinden biri oldu. İlk etapta 5 bin cihaz üretilerek ülkemizin ihtiyacının karşılanması sağlandı. Cihazın dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı da devam ediyor. Önümüzdeki yıllar için, ASELSAN’ın karlı büyümesini hem Türk savunma sanayisine hem de sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya devam ediyor olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza Savunma Sanayi Başkanlığımızın sevk ve idaresinde devam edeceğiz.

aselsan 1

Türk savunma sanayisi cirosu 11 milyar dolara yaklaştı

SaSaD verilerine göre Türk savunma sanayisinin yıllık 11 milyar dolara yaklaşan cirosu ve 3 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile her geçen yıl büyümeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, savunma sanayinin ihracatının son bir yılda yüzde 40 oranında arttığını, sektörde 2019 yılında toplam istihdamın bir önceki seneye göre yüzde 10 artarak 70 bin kişiyi aştığını belirtti.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: “Sektöre Gururla Liderlik Ediyoruz”

“ASELSAN olarak 5 bine yakın Ar-Ge personeli olan 8 bin 500’ü aşan çalışanımız ile sektöre gururla liderlik ediyoruz” diyen Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, sözlerini şöyle sürdürdü:

“45 yılı aşkın birikimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm güvenlik unsurlarımıza çözüm üretmek için çalışıyoruz. Ana hedefimiz ürettiğimiz çözümler ile tasarım, üretim ve bakım dahil tüm süreçlerin milli ve yerli olarak gerçekleştirilmesidir. 2008 yılında yüzde 33 olan yurt içi tedarikçilerden alım oranımızı, 2020 itibarıyla yüzde 65’in üzerine taşıdık. Çalışmalarımızı Milli ve Yerli ürün Geliştirme Kurulu marifeti ile yürütmeye başladık. Bu kurulun, ithal ettiğimiz tüm ürünleri gözden geçirerek; teknolojik kritikliği, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterleri göz önüne alarak öncelikli olarak milli ve yerli olarak temin edilmesi gereken ürünleri belirlemek gibi bir misyonu var. Tedarikçilerimizle birlikte bir güç birliği şemsiyesi altında yürüttüğümüz millileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son 1-2 senede hazırladığımız millileştirilecek ürün broşürlerimize 700’ün üzerinde başvuru aldığımızı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda yurt dışından yurt içine 101 milyon dolara yakın bir tutarı döndürdük.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: “Türkiye’nin Teknolojik Bağımsızlığı İçin Çalışıyoruz”

ASELSAN olarak, başta savunma alanında olmak üzere Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz bu yeteneğimizi dünya çapında satışa döndürmeyi ve Türkiye’nin 2023 ihracat ve büyüme hedeflerine destek olmayı amaçlıyoruz. ASELSAN olarak “Güven Veren Teknoloji” sloganımızı tedarikçi firmalarımızla birlikte “Güçlü ve Güvenilir Firmalarla Güven Veren Teknoloji” olarak kullanıyoruz. Kendi tedarik zincirimizi güçlendirdikçe, savunma sanayi ekosistemini güçlendirmeyi kendimize sorumluluk kabul ederek yolumuza devam edeceğiz.”

27 Milyar Dolarlık 2023 Yılı Savunma Sanayi Hedefi

Türkiye’nin tam bağımsız savunma yolunda çok önemli mesafeler kat ettiğine işaret eden Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “2019 yılı verileri baz alındığında, ülkemiz 21 milyar dolara yakın bir savunma harcaması ile dünyada 15’inci sırada yer aldı. Sektörün bu harcamada payı son 5 yılda 2 katına çıkarak 11 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 11’inci Kalkınma Planı kapsamında belirlenen 27 milyar dolarlık 2023 yılı savunma sanayi hedefi ile sanayimizin başarısının artarak devam edeceğini değerlendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere, 2000 yılında ülkemizin savunma alanındaki ihtiyaçlarının sadece yüzde 20’si yurt içinden karşılanırken, 2020’de bu oran yüzde 70’lere çıkmış durumdadır. Bu tam bağımsızlık yolunda gerçekleştirilen milli ve yerli çalışmalarla mümkün olabildi. 11’inci Kalkınma Planı’nda “Silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayide edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak” amacı yer alıyor. Bu gelişmeler sonucunda dünyadaki savunma firmalarının sıralamasının yapıldığı Defense News Top 100 listesinde 2010 yılında ülkemizden sadece bir firma varken 2020 yılında listede 7 firmamız yer aldı” diye belirtti.

Dünyada İlk Olan Lisansüstü Eğitim Programını Hayata Geçirdi

ASELSAN’da çalışanların bilgi birikiminin artmasına, becerilerinin, yetkinliklerinin geliştirilmesine çok önem verdiklerine, bu kapsamda çeşitli seviyelerde eğitim programları oluşturduklarına değinen Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, sürdürülen eğitim faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “ASELSAN’ın sahip olduğu teknolojideki yetkinliğimizi artırmak ve çalışanların tez çalışmalarının ASELSAN’a katma değerini artırmak üzere, dünyada ilk olan bir lisansüstü eğitim programını hayata geçirdik: ASELSAN Akademi. ASELSAN’ı dört ayrı üniversitenin (Gazi üniversitesi, Gebze Teknik üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik üniversitesi) dış kampüsü haline getiren ve dördüncü nesil üniversite modeliyle oluşturulan ASELSAN Akademi’yi, YÖK onaylı olarak 2017 yılında uygulamaya aldık. Sanayi-üniversite işbirliği sağlayan bu program sayesinde, alanında uzman akademisyenler ASELSAN yerleşkesi içerisinde ders veriyor, projelere tez çalışmaları aracılığıyla yerinde katkı sağlıyorlar. ASELSAN çalışanlarının, uluslararası düzeyde yeni teknoloji ve araştırma alanlarını etkin şekilde takip etmesini, çalışmaların kalitesini ve sayısını artırmayı ve buna bağlı olarak araştırma alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: “Teknopark İstanbul’da 50’ye Yakın Firma ile İş Birliği İçindeyiz”

300’ün üzerinde firmanın ve 6 bin Ar-Ge personelinin bulunduğu, savunma sanayi yoğun bir ekosistemin içinde bulunmanın ASELSAN için ciddi avantajlar yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “Bu çerçevede Teknopark İstanbul’da çalışan sayımız son bir yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 100 kişi seviyesine ulaştı. ASELSAN olarak Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren 50’ye yakın firma ile aktif işbirliği içerisindeyiz. Teknopark ekosistemi, şirketimiz için hem savunma sanayi şirketleri ile doğrudan ve hızlı etkileşim hem de işbirliği güçlendirme anlamında güçlü bir katkı sağlıyor.

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi SAHA’nın da Teknopark İstanbul merkezli faaliyet göstermesi önemli bir avantaj. Teknopark İstanbul yönetiminin güçlü yönetim metotları ile çalışanlarımız güvenli ve konforlu bir çalışma ortamında faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Ülkemizin ilk yerli ve milli metro sinyalizasyon projesi olan Gayrettepe-Yeni Havalimanı hattı sinyalizasyon projesi, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu, MİLGEM Projeleri, Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis çalışmalarının da içinde bulunduğu faaliyetlerimiz Teknopark İstanbul ekiplerimizce sürdürülüyor” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bir İş Birliği Protokolü İmzaladı

ASELSAN, ülkemiz savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği protokolü imzaladı. Şu anda okulda 240 öğrenci öğrenim görüyor. 2020 yılında “İlham Veren Liderler” mottosuyla Liderlik Gelişim Okulu’nu açıldı. İlk etapta ASELSAN yöneticilerinin liderlik yeteneklerini geliştireceği bu okul, yüksek potansiyelli diğer çalışanların katılımıyla geleceğin savunma sanayi liderlerini yetiştirecek. Gelişimi en önemli değerlerinin arasında gören ASELSAN, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla 2019 yılı sonunda öğrenme yönetim sistemi A-Bilge’yi kullanıma açtı. Pandemi döneminde çalışanlarına destek olmak ve gelişimlerini devam ettirmek amacıyla çok sayıda zengin dijital eğitim içeriğini A-Bilge platformu üzerinden çalışanlarına sundu.

Deprem tespit Sistemini Türkiye Çapında Yaygınlaştıracak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında imzalanan “Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu ile İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi başlatıldı. Gaziantep, Hatay ve Kilis illerinde belirlenen toplam 120 noktaya ikaz ve alarm sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Siren sistemlerinin Kırklareli, Iğdır ve Sinop illerine de tesis edilmesine yönelik bir sözleşme daha imzalandı. Proje ile kazanılan tecrübe ve yetenek sayesinde önümüzdeki yıllar içerisinde tüm Türkiye çapında diğer illerin ve kurulum noktalarının da projelendirilerek, söz konusu sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Depremleri Diğer Sensörlere Göre 2-3 Saniye Önceden Tespit Edecek

Deprem literatüründe çok yeni olan bu teknolojinin kullanılması ve dünyada ilk defa ürünleştirilmesine yönelik MİDAS sistemleri ile yapılan ilk çalışmada başarılı sonuçlar alındı. Örneğin, son bir yılda Marmara Denizi’nde ve Elazığ’da meydana gelen depremlerin MİDAS sistemi ile tespitine yönelik yapılan analizlerde, MİDAS’ın konvansiyonel sismik sensörlere göre depremleri 2-3 saniye daha erken tespit edebildiği görüldü. ASELSAN, deprem tespiti ve erken uyarı alanında MİDAS sistemini inovatif bir teknoloji olarak değerlendiriliyor ve bu yönde çalışmalarına devam ediyor.

 

ASELSAN (Military Electronics Industries) elevates Turkish Defense Industry’s Vision to the Global Level

As being one of the actuators of Turkey’s domestic & national success achieved in the defense industry, ASELSAN has been turned into a global brand with its 24 domestic and foreign subsidiaries. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Chairman and Director-General of ASELSAN, stated in this respect that, “ASELSAN proceeds on its way as a global technology firm that contributes to the security, life-quality, and well-being of not only its fellow citizens, but also those of the people around the world.”

Powered by OrdaSoft!