OKSİAD, Tüm Üyeleri ve Meslektaşlarını İstanbul’da Buluşturdu

OKSİAD, İTO ev sahipliğinde düzenlediği toplantıda tüm üye ve meslektaşlarını bir araya getirdi.  OKSİAD Genel Başkanı Erhan KARABAĞ, toplantı sırasında katılımcılara mevcut hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

 

 

 

oksiad 83a

Üyeleri arasında OKSİAD‘ın da yer aldığı Tüm Asansör Sanayi İşverenleri Sendikası (TASİS) Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı, OKSİAD (Otomatik Kapı Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Başkanı Erhan KARABAĞ’ın selamlama konuşması ile başladı. Dernek hedefleri ile ilgili maddeler halinde bilgiler veren Erhan KARABAĞ, derneğin faaliyetlerine ve gelecek hedeflerine değindi. Devamında TASİS yönetim kurulu üyeleri ve başkanı konuşmalar yaparak sendika çatısı altında bir arada olmanın önemi, karşılıklı olarak sağlanacak faydalardan bahsedildi.

Katılımcılar Tanışma Etkinliği’nde İlişki Geliştirdi

OKSİAD komisyon başkanlarının konuşmaları ile devam eden toplantıya verilen ara sonrasında geniş katılımlı toplantılarda gelenek haline gelen Tanışma Etkinliği gerçekleştirilerek, tüm katılımcıların birbirleriyle ilişki geliştirmesi sağlandı. Etkinliği takiben komisyon başkanları tarafından komisyon faaliyetleri kapsamında bu zamana kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve bundan sonraki hedefler ile ilgili bilgi verildi.

oksiad 83b

Erhan KARABAĞ: “Üye Sayısını Artırmalıyız”

OKSİAD Genel Başkanı Erhan KARABAĞ, mevcut hedefler doğrultusunda bu zamana kadar neler gerçekleştirildiği ve bundan sonraki hedeflerle ilgili bilgiler aktararak, komisyon başkanlarının aktardığı faaliyetler ve hedeflerle ilgili bir özet niteliğinde bilgilendirmede bulundu. Erhan KARABAĞ, konuşmasında örgütlenmenin önemine değinerek, mümkün olduğu kadar üye sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar Söz Alarak Faaliyet ve Hedeflerini Anlattı

Etkinliğin soru- cevap kısmında ise söz alan katılımcılar, sektörün sorunları, dernek çatısı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili beklentilerini ve bu zamana kadar yapılan çalışmalarla ilgili takdir ve teşekkürlerini sunma fırsatı buldu.  Kapanış konuşması için kürsüye gelen TASİS Genel Başkanı Turgay KULUĞ, örgütlenmenin önemi, sendika çatısı altında bir araya gelmenin sağlayacağı faydalar ve bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetlerde iş birliktelikleri ile ilgili konulara değindi. Toplantı, tüm katılımcıların söz alarak faaliyetlerini ve yeni hedeflerini anlatarak katkıda bulunmaları açısından oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı.

OKSİAD (Otomatik Kapı Sanayici ve İş Adamları Derneği), benzer mesleği icra eden Türkiye çapında ve yurtdışında faaliyet gösteren firmaların kurumsal olarak, firma ortağı ve yetkililerinin bireysel olarak üye oldukları, bu mesleği temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olarak ön plana çıkıyor.

OKSİAD (Automatic Door Industrialists’ and Businessmen’s Association) Brought All Its Members and Colleagues Together in İstanbul

OKSİAD brought all its members and colleagues together at the meeting hosted by İTO (İstanbul Chamber of Commerce).  Erhan KARABAĞ, General President of OKSİAD, informed the attendees about the activities carried out in line with the current targets and future targets during the meeting.

oksiad 83c

oksiad 83d

Powered by OrdaSoft!