firat gokPazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Yararlananlar: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, ltd. ve kooperatif şirketler.

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin azami bir projesi projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri % 50 oranında ve şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları’na kadar destek verilir.

 

Belge/sertifika desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider türleri desteklenir.

a)         Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b)         Belgelendirme tetkik giderleri

c)         İlk yıla ait belge kullanım ücreti

ç)         Test/analiz raporu giderleri

d)         Zorunlu kayıt ücretleri

e)         Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık sertifika ücreti

f)          Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Belge/sertifika desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider türleri desteklenmez.

a)         Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b)         Yol masrafları

c)         Gözetim bedeli

ç)   Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

- Akredite Edilmiş Kurum/Kuruluş ve Akreditasyon Kuruluşu tanımları Uygulama Esasları Genelgesi’nde yapılmış olup, Akreditasyon Kuruluşları IAF (International Accreditation Forum), EA (European Cooperation For Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ve ile NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) Information system tarafından tanınan, akreditasyon ve/veya onaylama konusunda yetkili kuruluşları,

- Uzmanlık alanındaki konulara ilişkin oluşturduğu kriterler uluslararası kabul görmüş bağımsız örgütler ve/veya bu örgütlerin uzmanlık alanındaki konulara ilişkin olarak laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve denetlenmek amacıyla gerçekleştirmek amacıyla örgüt tarafından akreditasyon yetkisi verilen kurum/kuruluşları.

Tarafından verilen belge/sertifika veya test/analiz raporunun Türk Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği’nin onayı aranmaz.

Belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz raporları da ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının tevsiki kaydıyla destek kapsamına alınmıştır.

Sistem belge ve sertifikası haricindeki belge/sertifikaların yenileme giderleri bir önceki belge/sertifikaların geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir.

 

Organik Bağ: Destek başvurusunda bulunan şirketin veya şirket hissesinin en az % 51’ine sahip ortak ya da ortakların en az % 51 oranında ortak olduğu şirketi ifade eder.

Powered by OrdaSoft!