Uluslararası Hırdavat, Nalburiye ve El Aletleri Fuarı

Mitex 2019 Uluslararası Hırdavat, Nalburiye ve El Aletleri Fuarı hakkında merak edilen tüm detayları HISİAD Başkanı Çetin TECDELİOĞLU ile konuştuk.

 

 

 

 

hsiad 79 2a

Türkiye hırdavat sektörünün mevcut durumunu ele alırsak (faaliyet yürüten firma sayısı, istihdam, üretim, yatırımlar sektörün toplam büyüklüğü vb. konular çerçevesinde) karşımıza çıkan tabloyu rakamsal verilerle değerlendirir misiniz?

Hırdavat sektörünün mevcut görünümü olarak bakıldığında şuan Dünya sektör ihracatı 200 Milyar USD seviyesindedir. Dünya genelinde en fazla ihracat yapan 3 ülke sırasıyla 31 Milyar USD ile Çin, 20 Milyar USD ile Almanya ve 13 milyar USD ile ABD gelmektedir. Türkiye 2018 içerisinde gerçekleştirdiği 7.2 Milyar USD ile dünya genelinde 23.sırada yer almakta ve dünya geneli ihracattan ancak %1 pay alabilmektedir.

Üretim anlamında Türkiye genelinde 13 bin üzerinde ihracatçı ve imalatçı firma bulunmaktadır. Bu firmalarımızın da iş gücü piyasasına 650 bin civarında bir istihdam yarattığını söyleyebiliriz

Türkiye hırdavat sektörü 2018 yılında üretim ve tüketim, toplam ciro, ithalat ve ihracat ile toplam büyüklük bakımından nasıl bir performans sergiledi? Bu konular çerçevesinde 2019 yılsonu ve sonrasına dair öngörülerinizi somut veriler dâhilinde aktarır mısınız? (Tablo 1)

Sektör ihracatı 2018 yılı içerisinde bir önceki yıla göre %13 artışla 7.2 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalat olarak 6,7 milyar USD ile bir önceki yıla %7 düşüş yaşanmıştır.

Metal Hırdavat sektörünün 2019 Ocak-Eylül döneminde yılında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, ayrıca Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre %29,9’luk bir artış gözlenmiştir.

Türkiye’nin Metal Hırdavat sektöründe en çok ithalat yaptığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken, yapılan ithalat geçen yıla göre % 8 azalmıştır. Türkiye’nin ithalatında en ciddi artış oranı ise % 10,9 ile Güney Kore’den yapılan ithalatta gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ithalatında en ciddi düşüş ise % 13,2 ile Tayvan’dan yapılan ithalatta gerçekleşmiştir.

Sektörel olarak 2019 yılı sonunda ihracatta %11’lik bir artış ve ithalatta ise artan gözetim uygulamaları ve Türkiye geneli üretim artışına bağlı olarak %8’lik bir ithalat azalışı beklemekteyiz. Ayrıca 2019 yılı içerisinde sektörel anlamda Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse farklı projelerimiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz.

 

hsiad 79 2b

Varsa sektörün ihracat/ithalat çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Sektördeki üretimin yüzde kaçı ihracata aktarılıyor? Özellikle son dönemde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan siyasi ve sosyal olaylardan dolayı sektörün ihracat pazarlarınızda bir değişiklik oldu mu, olduysa da yeni hedef pazarları öğrenebilir miyiz?

Metal Hırdavat sektörü olarak 2019-2020 yılı içerisinde yeni yatırımlar, yeni pazarlar arayışı içerisinde olacağız, bu konuda sektörümüz, inşaat, otomotiv, enerji ve maden sektörlerinin gelişim gösterdiği pazarlarda da etkili olmaktadır. Örneğin, Türkiye 2017 yılının 3.çeyreğinde Sanayi sektörlerinde %14,8 ve İnşaat sektöründe %18,7 büyüme kaydetmiştir, bu büyüme de ister istemez ikame ürünleri de içerisinde barındıran Metal Hırdavat sektörüne yansımıştır. Dolayısıyla ürün bazında farklı bir sektörün yükselişi dolaylı yoldan sektörümüzü de etkilemektedir.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan gerek siyasi ve gerekse sosyal olaylardan ötürü sektörümüzün bölgeye yaptığı ihracatta da kan kaybetmekteyiz. Söz konusu ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve döviz yetersizliği de bu ülkeleri korumacı politikalara yönlendiriyor. Hem tarife artışına hem de tarife dışı engellerin artışına tanık olmaktayız. Bu kan kaybını başta Rusya pazarı olmak üzere ABD, Meksika, Avrupa pazarlarına yönelerek gidermeye çalışıyoruz, bu konuda da belirlediğimiz hedef ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse sektörel ticaret heyetlerimizle ilişkilerimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Kasım ayında katılacağımız MITEX 2019 fuarı da bu yolda attığımız adımlardan bir tanesidir.

hsiad 79 2b

Metal Hırdavat konusunda Türkiye’nin mevcut durumunu dünya ölçeğinde değerlendirirsek karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye’nin dünya genelindeki konumunu daha da güçlendirmek ve rekabet avantajını artırmak amacıyla yapılması gerekenleri somut verilerle aktarır mısınız?

Dünyada toplam sektörel ihracat yıllık 200 milyar USD civarındadır. Türkiye bu ihracattan %3.5’lik payla 7.2 milyar USD ile yer almaktadır. Bu konuda dünya çapında en büyük oyuncular Çin, Almanya ve ABD’dir ancak ABD’de sektörel olarak 13 milyar USD ihracat ve 24 milyar USD ithalat ile sektörel açık vermektedir. Bu konuda ülkenin ithalatında Çin önemli bir yere sahiptir, diğer sektörlerde de olduğu gibi. Türkiye ise bu yarışta 23.sırada yer almaktadır.

Bu ülkeleri gerek ürün miktarı ve gerekse ihracat değer bazında yakalamamız için öncelikli olarak Ar-Ge ve inovasyon gibi sektörde ürün gamında fark yaratacak atılımlara girişilmelidir. Bu kapsamda itiraf etmeliyiz ki Ar-Ge konusunda maalesef gerekli dikkati gerek sektör olarak ve gerekse ülke olarak henüz gösteremediğimiz inancındayız. Bu konuda Ar-Ge harcamalarımız 2016 yılı içerisinde 6,6 Milyar USD ile GSYİH’nın %1 ine denk gelmektedir, ABD’de bu oran %2,8, Çin’de %2,7 ve güney Kore’de ise %4,2 seviyesindedir. Sadece Volkswagen firmasının 2016 yılı Ar-Ge yatırımı 15 Milyar USD, Samsung 14 Milyar USD ve Toyota ise 11 Milyar USD’dir.

Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız 2023 yılı ihracat hedeflerimiz için de önem taşımaktadır. Bu konuda ülke olarak, 2023 yılı 500 Milyar USD ihracat, 70.000 ihracatçı sayısı ve 45 serbest ticaret anlaşması hedeflemekteyiz. Bu hedeflerin önünü açacak en önemli yol yenilikçi yatırımlardan geçmektedir.

Sektörde karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinizi aktarır mısınız? Küresel ekonomik sorunlar hammadde taleplerini nasıl etkiliyor? Özellikle yasal mevzuatlar konusunda gelinen son durum hakkında kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Metal Hırdavat (Vida, cıvata gibi…) başta olmak üzere, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu, 20mm ve üzeri çelik filmaşin üretiminin desteklenmesi. (20 mm üzeri çelik kangal filmaşin üretimi ülkemizde ne yazık ki yapılamamaktadır; bu konuda filmaşin üretimi yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, kayıt dışı üretimin etkili denetimlerle önlenmesi de gerekmektedir. Genellikle birçok sektörde yaşanan bir sorun olmakla birlikte, özellikle El aletleri sektörümüzde kayıt dışı olarak yurt dışından getirilen standart dışı ve düşük kaliteli ürünlerin satışları büyük bir sorun teşkil etmektedir. Kayıt altında olup vergisini tam veren sanayicilerimiz bu haksız rekabetten olumsuz etkilenmektedir. Bu soruna çözüm olabilecek, piyasa denetimlerinin etkinleştirilmesi, denetimlerin standartlar yönünden ve mali kayıtlar yönünden yapılması, cezaların caydırıcı olması sanayicilerimizi ve kayıt altında faaliyet gösteren firmalarımızı güçlendirecek ve kayıt dışılığı önemli ölçüde önleyecektir.

Sektörünüzün Rusya pazarı konusunda planları ve Kasım ayında düzenlenecek MITEX – El Aletleri ve Hırdavat fuarı konusunda da bilgi verir misiniz?

Rusya 140 milyon üzerinde nüfusu, 14 bin USD üzerindeki kişi başı milli geliri ve yıllık 15 milyar USD civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. 2015 yılında uçak krizi ile bozulan ilişkilerimizin yavaş yavaş düzeldiğini ve temmuz ayında hususi ve hizmet pasaportu sahiplerine vizenin kalkmasıyla yine ilişkilerin eski haline döneceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Rusya hırdavat sektöründe Türkiye’den 190 Milyon USD gibi ciddi ithalatı söz konusu, ancak dünya geneli ithalatına karşılaştırıldığında daha önümüzde uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sektör vergileri de %3-15 civarında olması da cazip bir pazar haline getiriyor.

Rusya pazarına giriş kapılarından biri olduğunu düşündüğümüz MITEX fuarı da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüşündeyiz. Fuara 2018 yılında 500’e yakın firma katılım sağladı ve 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Fuara Türkiye’den de sektörü temsilen HISAD (Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği), Anadolu Yapışkanlı Bantlar ve Ambalaj San., Avon İş Güvenliği Malzemeleri, İzeltaş El Aletleri, Konya Saraylı Madeni Eşya firmalarımız katılım sağlıyor. Biz tabiki bu sayının yeterli olmadığı görüşündeyiz ve 2020 yılında düzenlenecek fuara ilişkin ülkemiz adına milli katılım düzenleyerek gerek sektör gerekse ülke ilişkilerimizi daha ilerilere taşıyacağız.

MITEX 2019 International Trade Fair of Tools, Equipment and Technology

We talked to Çetin TECDELİOĞLU, President of HISIAD, about the most-wondered-details about Mitex 2019 - International Trade Fair of Tools, Equipment and Technology.

Powered by OrdaSoft!