Türkiye’nin 500 Sanayi Kuruluşunu İçeren İSO 500 Açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayinin devlerini açıkladı. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu, üretimden satışlarını yüzde 74 artırarak 2 trilyon liraya taşıdı. Faaliyet karı yüzde 139 artış kaydederken, sanayicinin borç/özkaynak yapısında toplam borçların payı ilk kez yüzde 70’i aştı.

 

 

 

iso 500

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması açıklandı. İSO 500’de üretimden satışlar geçen yıl yüzde 73,8 artışla 2 trilyon TL’yi aştı. 2021 yılında ihracat yüzde 33,9 artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin faaliyet karı yüzde 139 artışla 342 milyar TL’ye yükseldi. İSO 500’de yer alan kuruluşların bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıralanması sonucu sanayideki ağırlığın Anadolu lehine geliştiği görüldü.

Erdal BAHÇIVAN: “Büyüme, Dış Talepteki Artıştan Kaynaklandı”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN, Türkiye ekonomisinin geçen yıl dünya genelinin çok üzerinde gerçekleşen yüzde 11’lik büyüme ile son 10 yılın en güçlü performansını sergilediğini, İSO 500’ün ihracat rakamlarında da görüleceği üzere bunun özellikle dış talepteki artıştan kaynaklandığına dikkat çekti. İhracatta yüksek artışı sağlayan ana unsurun Türk sanayisinin dünya genelindeki alıcılar için önemli bir alternatif üretici olarak öne çıkması sonucu ortaya çıkan ilave tedarik talebi olduğuna değinen Erdal BAHÇIVAN, ayrıca yurt içinde salgına karşı yürütülen başarılı aşı uygulamaları sonrasında iktisadi ve sosyal faaliyetlerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve buna bağlı olarak genişleyen iç talebin de ekonomik büyümeyi desteklediğini söyledi.

Bütün bu gelişmelerin etkisiyle sanayi sektörünün yüzde 16,6, imalat sanayinin ise yüzde 17,2 büyüyerek ekonominin genelinden pozitif ayrıştığını ve büyümeye de en yüksek katkıyı sağlayan sektör olduğunu dile getiren Erdal BAHÇIVAN, “Sanayi sektörünün sürükleyici rolü, her ay açıkladığımız İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI’ın geçen yılki verilerinde de zaten görülüyordu. Türkiye İmalat PMI verileri 2021 yılında tam kapanma ve bayram tatilinin denk geldiği mayıs ayı dışında tüm aylarda eşik değer 50’nin üzerinde seyretti. Endeksin yıl ortalaması da 52,1 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla İmalat PMI, yaşanan güçlü büyümenin sinyalini bizlere önceden vermişti” dedi.

Üretimden Satışlarda Yüzde 748 Artış

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışları 2020’deki 1,2 trilyon lira olan seviyesinden, yüzde 73,8’lik artışla 2021 yılında 2 trilyon lirayı geçti. Artışın yüksek olmasında ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme etkili oldu. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, İSO 500’ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışların son olarak 1992-1997 dönemindeki yüksek enflasyon ortamında gerçekleştiği görüldü. Söz konusu dönemde İSO 500’ün üretimden satışlarının yıllık artış oranları o yıllarda da yüzde 78 ile yüzde 112 aralığında seyretmişti. İSO 500’ün ihracatı da yüzde 33,9’luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. İSO 500’ün ihracat artışı, Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece hem Türkiye hem de İSO 500 ihracatı tarihsel rekor kırdı.

Faaliyet Kârı 342 Milyar Liraya Çıktı

Araştırmaya göre İSO 500’ün 2021’de faaliyet karı yüzde 139 oranında artarak 143 milyar liradan 342 milyar liraya çıktı. Böylece faaliyet karlılığı 4 puan artışla yüzde 14,8’e yükseldi. Benzer şekilde faiz, amortisman ve vergi öncesi kar da yüzde 120’ye yakın bir artışla 185 milyar liradan 405 milyar liraya sıçradı. Bunun sonucunda FAVÖK karlılığı 3,6 puan artışla yüzde 17,5’e çıktı. Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 137 artarak 92,5 milyar liradan 219 milyar liraya yükseldi. Bu gelişme satış karlılığını 2,5 puan artışla yüzde 9,5’e taşıdı.

TL’deki Kayıp ve Enflasyon Finansman Giderlerini Artırdı

İSO 500’ün finansman giderleri Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 135 oranında artarak 89 milyar liradan 209 milyar liraya yükseldi. Aynı yılda faaliyet karındaki artış yüzde 139 ile daha yüksek gerçekleşti. Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı hafif düşüşe rağmen son yıllarda olduğu gibi yüzde 60’ın üzerinde kaldı.

Toplam Borçlar Yüzde 71 Büyüdü

İSO 500’ün ana bilanço göstergesine göre, 2021 yılında İSO 500’ün aktif toplamı yüzde 65,4 artarak 1,3 trilyon liradan 2,1 trilyon liraya yükseldi. Aktifler içerisinde ana kalemlerde dönen varlıklar yüzde 74 artışla 821 milyar liradan 1,4 trilyon liraya ulaşırken, duran varlıklar yüzde 51 artışla 467 milyar liradan 706 milyar liraya yükseldi. Özkaynaklar 407 milyar liradan 624 milyar liraya yükselerek yüzde 53 artarken, toplam borçlar 881 milyar liradan 1,5 trilyon liraya çıkarak yüzde 71 büyüdü.

KDV Yükü Yüzde 91 Arttı

İSO 500’ün üzerindeki devreden KDV yükü yüzde 91 gibi büyük bir artışla 24 milyar liraya yaklaştı. Kar eden kuruluş sayısı 405 olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde eden firma sayısı ise 489 oldu. Yine İSO 500’de teknoloji yoğunluğuna göre yaratılan katma değer dağılımına göre, en yüksek payı yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler almaya devam etti. Bununla birlikte orta-düşük ve orta-yüksek teknolojilerin payının yüzde 53’lerden yüzde 60’lara yükselmesi de teknolojik dönüşüm açısından umut verici oldu. Diğer yandan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,1’e geriledi.

Ar-Ge Yapan Kuruluş Sayısı 265

İSO 500’de AR-GE harcaması yapan kuruluş sayısı 2021’de 265 olurken, AR-GE harcamaları anket verileri ile yaklaşık 9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu durum 2020’ye göre yaklaşık yüzde 44’lük artışa işaret etti.

İstihdam Artışı Yüzde 5,6

İSO 500’ün istihdamı da 2021 yılında yüzde 5,6 artarak 757 bin 24 kişiye yükseldi. Aynı yılda ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 33 oldu. Yine İSO 500 içinde yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 1 adet daha azalarak 109’a indi.

Anadolu Ağırlığını Artırıyor

Ayrıca İSO 500’de yer alan kuruluşların bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıralanması sonucu sanayideki ağırlığın Anadolu lehine geliştiği görüldü. Son yıllarda sayısal olarak düşüş eğiliminde olmasına karşın en büyük pay 158 firma ile halen İstanbul Sanayi Odası’na ait olurken, İstanbul’u 41 kuruluş ile Kocaeli Sanayi Odası ve 40 kuruluş ile Ege Bölgesi Sanayi Odası izledi. Bu odaları da 33’er kuruluş ile Ankara Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası, 18 kuruluş ile Kayseri Sanayi Odası ve 16 kuruluş ile de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası takip etti.

İSO 500 Liste

Sıra No          Firma Adı

         1        TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

         2        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

         3        Star Rafineri A.Ş.    

         4        Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.      

         5        İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.    

         6        -       

         7        Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.    

         8        Arçelik A.Ş.  

         9        Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.    

         10      TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

         15      PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

         17      Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

         22      Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

         25      Eti Bakır A.Ş.

         27      Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

         28      TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

         36      Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

         39      Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

         54      ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

         59      ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.

         76      Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

         114     Eti Alüminyum A.Ş.

         126     Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

         138     Arslan Alüminyum A.Ş.

         179     Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

         188     Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

         203     Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.

         210     Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

         213     Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

         224     CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

         230     Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

         247     Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

         259     Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.

         297     Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.

         315     CMS Jant Sanayi A.Ş.

         342     Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

         351     HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

         380     Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

         405     Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş.

         423     Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

         428     Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

         430     Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

         453     Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş.

         465     Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

ISO 500 Including Turkey’s 500 Industrial Enterprises, has been Announced

Istanbul Chamber of Industry (ISO) has announced the most successful companies of industry. Turkey’s 500 largest industrial enterprises increased their production-based sales by 74 percent to TL 2 trillion. While operating profit increased by 139 per cent, the share of total debts in the debt/equity structure of industrialists exceeded 70 per cent for the first time.

Powered by OrdaSoft!